Co chceme změnit

Mají migrantky seniorky rovný přístup do důchodového systému? Jsou diskriminovány na trhu práce? Jakým problémům čelí v souvislosti s migrací a integrací do české společnosti? Jaké jsou funkční, legislativní, společenské a politické bariéry a jak je můžeme odstranit?

Nejen na tyto otázky jsme hledali odpovědi pomocí výzkumu, poradenství migrantkám a srovnávací analýzy s využitím zkušeností norského a českého partnera. Zaměřili jsme se na zkoumání příčin, nástrojů, cílů, výsledků a dopadů veřejné politiky na migrantky ve věkové kategorii 40+.

Zabývali jsme se mimo jiné:

  • vstupem, postavením a udržením se na trhu práce
  • vstupem do důchodového systému, bilaterální a mezinárodní dokumenty
  • problematikou péče o rodiče i děti
  • právem na sloučení rodiny
  • strategickými dokumenty v oblasti ageismu
  • postavením migrantek v kontextu národní a evropské migrační legislativy

Výsledky, doporučení a policy dokumenty z projektu:

Pokud chcete být informováni sledujte náš facebook nebo se zaregistrujte k odběru newsletteru.