Dlouhodobý pobyt za účelem podnikání

Žádat můžete:

 • pokud v ČR podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ (živnostenské oprávnění) nebo jste statutární orgán (jednatel) či člen statutárního orgánu obchodní společnosti či družstva (společník).

Kde žádost podat:

 • na pracovišti Ministerstva vnitra dle místa Vašeho bydliště (pokud na území pobýváte na dlouhodobé vízum za účelem podnikání, anebo dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání; po 3 letech pobytu na území za účelem sloučení rodiny; nebo po 5 letech pobytu na území za jiným účelem)

Co je třeba k žádosti:

 • vyplněný formulář (zelený)
 • cestovní doklad
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu
 • 1 fotografie
 • doklad o zápisu do příslušného rejstříku - např. živnostenský nebo obchodní rejstřík
 • doklad o zajištění prostředků k pobytu (zpravidla platební výměr daně z příjmu)
 • pokud jste OSVČ: potvrzení, že nemáte nedoplatky na daních a na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • pokud jste jednatel, společník obchodní společnosti či družstva: potvrzení, že tato společnost/družstvo nemá nedoplatky na daních a na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • doklad o bezdlužnosti (potvrzení Finanční správy České republiky, orgánů Celní správy České republiky, okresní správy sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovny) - nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů

Doba platnosti povolení

 • 2 roky

Lhůta pro rozhodnutí:

 • 60 dnů ode dne podání žádosti

Správní poplatek:

 • přijetí žádosti 2.500,- Kč

Useful information for foreigners

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: