Dlouhodobý pobyt za účelem studia

Pozor – mění se definice studia, nově za studium dle zákona o pobytu cizinců není považováno studium středních škol, konzervatoří, a vyšších odborných škol (výjimkou jsou krátkodobé výměnné programy), tito studenti tak musí žádat o vízum za účelem „ostatní“.

Žádat můžete:

 • pokud chcete na území ČR studovat a jde-li o studium dle zákona o pobytu cizinců

Kde žádost podat:

 • na zastupitelském úřadu ČR (vždy si musíte sjednat termín)
 • na pracovišti Ministerstva vnitra dle místa Vašeho bydliště, jestliže pobýváte na území ČR na vízum nad 90 dnů (ne z víza strpění, sezónního či mimořádného pracovního víza) nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem, případně na základě povolení k potytu za účelem studia vydaným jiným členským státem EU během svého oprávněného pobytu (z DP strpění a z DP sloučení je možno žádat až po 3 letech pobytu na území)

Co je třeba k žádosti:

 • vyplněný formulář (zelený)
 • cestovní doklad
 • potvrzení o přijetí ke studiu
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území
 • 1 fotografie
 • pokud jste mladší 18 let - souhlas rodiče, popř. jiného zákonného zástupce nebo poručníka s Vašim pobytem
 • doklad o zajištění prostředků k pobytu (možnost prokázat dvojím způsobem:

a) peníze na účtu

b) pravidelný měsíční příjem (např. mzda)

 • cestovní zdravotní pojištění

Doba platnosti povolení:

 • 1 rok

Lhůta pro rozhodnutí:

 • 60 dnů ode dne podání

Správní poplatky:

 • podání žádosti 2.500,-Kč

Pokud máte povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, či vědeckého výzkumu v ČR nebo jiném státě EU (vyjma Dánska, Irska, a Spojeného království) můžete v dalším státě EU pobývat po dobu až 1 rok bez víza, pokud je účelem Vašeho pobytu studium, či vědecký výzkum na odpovídající instituci.

Např. Studujete VŠE a chcete jet v rámci programu Erasmus na rok studovat do Belgie. Dlouhodobý pobyt z ČR Vám bude stačit, nemusíte si vyřizovat pobyt v Belgii.

Useful information for foreigners

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: