Povinnosti zaměstnavatele a odvody

Zaměstnavatel má povinnost odvádět za své zaměstnance sociální pojištění, které zahrnuje pojistné na nemocenské pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Sazby sociálního pojištění zaměstnance je 6,5 % , zaměstnavatele 25 %, celkem 31,5 % z hrubé mzdy. Pojištění se odvádí měsíčně.

Zaměstnavatel je povinen odvádět za zaměstnance zdravotní pojištění. Sazby zdravotního pojištění zaměstnavatele je 9 %, zaměstnanec hradí 4,5 %, celkem 13,5 % z hrubé mzdy. Pojištění se odvádí měsíčně.

Zaměstnavatel je povinen vypočíst zálohu na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a tuto daň za zaměstnance odvést. Daň z příjmu činí 15%. Více k pracovněprávním vztahům se můžete dozvědět zde

Čistou mzdu si můžete spočítat zde nebo zde

Při skončení pracovního poměru a též při skončení dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci Zápočtový list a Evidenční list a to bez jakýchkoli podmínek. Musí obsahovat:

  • údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,
  • druh konaných prací,
  • dosaženou kvalifikaci,
  • zda byl pracovněprávní vztah zaměstnavatelem skončen z důvodu porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem
  • odpracovanou dobu a další skutečnosti
  • zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka
  • údaje o započitatelné době zaměstnání

V případě nesrovnalostí nebo porušení povinností zaměstnavatele můžete kontaktovat příslušný Finanční úřad

Okresní správu sociálního zabezpečení

Zdravotní pojišťovnu

nebo Inspektorát práce

Useful information for foreigners

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: