Pracovněprávní minimum pro zaměstance

Pracovní smlouva musí obsahovat tyto náležitosti:

 • Písemná smlouva ve 2 kopiích
 • Druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce
 • Zkušební doba – max. 3 měsíce

zaměstnavatel musí do 1 měsíce od nástupu písemně informovat o dalších podmínkách pracovního poměru (pokud není ve smlouvě)

 • bližší označení zaměstnavatele
 • druhu práce a místa výkonu práce
 • údaje o dovolené
 • mzda
 • pracovní doba
 • výpovědní doba
 • další informace o uzavřených kolektivních smlouvách.

Zaměstnání na základě pracovní smlouvy zaručuje:

 • nárok na nemocenskou a důchod (pokud jsou splněny i další náležitosti – potřebná doba pojištění apod.)
 • dovolenou 4 týdny (po odpracování 60 dnů)

Pracovní poměr může být uzavřen na dobu určitou, nebo neurčitou.

Minimální mzda pro rok 2018 činí 12200,- Kč za měsíc (73,20,- Kč za hodinu).

Délka pracovní doby daná zákonem

 • Nesmí překročit týdně 40 hodin týdně
 • Rovnoměrné rozložení – do 9 hodin
 • Nerovnoměrné rozložení – do 12 hodin
 • Pružná pracovní doba – na dohodě obou stran
 • Povinná přestávka alespoň na 30 minut nejdéle po 6 hodinách práce
 • Alespoň 12 hodin odpočinku mezi směnami
 • Noční práce max. 8h během 24 hodin
 • Rozsah přesčasů a odměna za ně musí být zahrnuta ve smlouvě, není nárokové

Ukončení pracovního poměru

 • Výpovědí - písemně, může dát zaměstnavatel i zaměstnanec, zaměstnavatel pouze pokud naplňuje podmínky zákoníku práce
 • Dohodou – musí být uzavřena písemně, každá strana kopii, ke sjednanému dni, s odůvodněním
 • Okamžitým zrušením - doručením oznámení o skončení pracovního poměru
 • Zrušením ve zkušební době
 • Uplynutím doby
 • Okamžité zrušení poměru – pouze za zvlášť hrubé porušení předpisů, nebo nepodmíněné odsouzení za trestný čin

Na co si dát pozor

 • Dodatečná snaha zaměstnavatele doplnit pracovní smlouvu o zkušební dobu a tu pak následně uplatnit.
 • Uzavírání pracovního poměru na dobu určitou, kdy je celé období pracovního poměru zkušební dobou.
 • Při skončení pracovního poměru musí zaměstnavatel vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání - zápočtový list a to bez podmínek.
 • Seznámit se s kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem, tak aby zaměstnanec nebyl zbytečně krácen v některém nároku.
 • V dostatečném termínu si nechat potvrdit vedoucím písemnou žádanku o dovolenou.
 • Pokud zaměstnavatel nechce dát výpověď, ale chce rozvázat poměr dohodou, je na místě požadovat finanční kompensaci.

Co nedělat

 • Nepodepisujte dohodu o ukončení pracovního poměru, pokud je skutečný důvod ukončení pracovního poměru takový, že má zaměstnanec právo na odstupné.
 • Nenastupujte na dovolenou jen po ústní dohodě s vedoucím.
 • Nenastupujte do zaměstnání bez podepsané písemné pracovní smlouvy.
 • Pokud jste na neschopence tak nepracujte a zdržujte se na uvedené adrese.
 • Nepracovat na ŽL jako zaměstnanec - švarcsystém

Useful information for foreigners

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: