Cizinci ze zemí mimo EU

Občané států, které nejsou členy Evropské unie, bývají označováni jako „občané třetích zemí“. Patří sem všichni, kteří nemají občanství jedné ze zemí Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. Do této skupiny dále nezařazujeme cizince, jejichž rodinný příslušník je občanem Evropské unie. Pobyt těchto cizinců se řídí zvláštními pravidly

Rozlišujeme, zda občané třetí země musí mít při cestě do České republiky vízum nebo ne.

Občané ze zemí, které vízovou povinnost mají, musí mít při pobytu kratším než 90 dnů krátkodobé vízum (vízum typu C).

Občané ze zemí, které vízovou povinnost nemají, mohou bez víza pobývat na území České republiky po dobu nepřesahující 90 dnů. Nesmějí však během pobytu vykonávat výdělečnou činnost (pracovat nebo podnikat). Jednotlivé bezvízové pobyty a pobyty s krátkodobým vízem se těmto osobám sčítají a dohromady nesmí přesáhnout 90 dnů během předchozích 180 dnů.

Všichni občané třetích zemí mají povinnost nahlásit do 3 pracovních dnů od vstupu na území České republiky svůj pobyt na cizinecké policii v místě svého bydliště. Pokud cizinec přijel, aby si převzal povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, nahlásí svůj příjezd do 3 dnů na pracovišti Ministerstva vnitra. Tuto povinnost nemají cizinci mladší 15 let.

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: