Bydlení

Cizinec si může bydlení v ČR zajistit pronájmem, podnájmem, nebo koupí nemovitosti.

Nájem bytu vzniká na základě nájemní smlouvy mezi pronajímatelem bytu a nájemcem Nájemní smlouva musí být písemná.

Pokud není doba nájmu ve smlouvě dohodnuta, má se za to, že je smlouva uzavřená na dobu neurčitou.

Práva a povinnosti spojené s nájmem bytu jsou upraveny v občanském zákoníku a smlouvě o nájmu bytu.

Zánik nájmu bytu:

  • písemnou dohodou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem,
  • uplynutím doby, na kterou byl nájemní vztah sjednán,
  • písemnou výpovědí nájemce (bez uvedení důvodu), nebo pronajímatele (vždy odůvodněné)

V případě nájmu bytu ve vlastnictví bytového družstva, užívá člen družstva byt na základě nájemní smlouvy s družstvem a řídí se stanovami družstva.

Při užívání nájemního bytu i bytu nebo domu ve vlastnictví je třeba se přihlásit k odběru elektrické energie, plynu, odvozu komunálního odpadu apod.

Další z možností jak bydlet, je koupě nemovistosti do osobního vlastnictví. Od 1.5.2011 neplatí v této oblasti pro cizince žádné omezení. Koupě domu nebo bytu se realizuje na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Celý proces týkající se koupě domu nebo bytu od podpisu kupní smlouvy až po úspěšný vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí je složitý a může trvat i několik měsíců a je proto vhodné obrátit se v této souvislosti na odborníka v oblasti nemovitostí, kterým může být právník -advokát, realitní makléř apod.

Nemovitost k pronájmu nebo koupi můžete hledat třeba zde Nebo zde

Hypotéka je úvěr určený ke koupi nebo stavbě bytu nebo domu pro vlastní bydlení, popř. na jejich rekonstrukci. Žadatelem o hypotéku může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Hypotéku poskytují banky, které si pro její čerpání stanovují různé podmínky, pro bližší informace kontaktujte konkrétní banku.

Stavební spoření je jednou z možností, jak získat finance na koupi, stavbu nebo rekonstrukci bytu či domu. Stavební spoření si může založit osoba, která má trvalý pobyt na území ČR a má rodné číslo – tedy i cizinec s trvalým pobytem na území ČR. Bližší informace o stavebním spoření vám podá každá stavební spořitelna. zde

PRO KONKRÉTNÍ INFORMACE A PODPORU PŘI HLEDÁNÍ ČI UDRŽENÍ BYDLENÍ SE OBRAŤTE NA SOCIÁLNÍ ODDĚLENÍ SIMI.

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: