Volný vstup na trh práce

Abyste mohl/a na území ČR pracovat, nepotřebujete povolení k zaměstnání pokud např.:

  • máte na území ČR trvalý pobyt nebo
  • na území ČR pobýváte na základě dlouhodobého pobytu za účelem sloučení nebo
  • Vám byl udělen azyl nebo doplňková ochrana nebo
  • jste na území ČR získal/a střední, vyšší odborné, vysokoškolské vzdělání nebo
  • jste duchovním církve nebo náboženské společnosti registrovaných v ČR
  • jste vyslán na území ČR svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou, výlučně za účelem zvyšování si dovedností a kvalifikace potřebných k výkonu své práce u tohoto zahraničního zaměstnavatele mimo území ČR atd.

Pro podrobné informace nás kontaktujte

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: