Dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny na území

Žádat můžete, pokud jste:

 • manžel/ka, nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě cizince s povoleným pobytem či azylanta (pokud je manželství uzavřeno až na území ČR, tak jedině tehdy, když na území pobývá 2 roky a má dlouhodobý pobyt)

 • nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě manžela cizince s povoleným pobytem či azylanta
 • nezletilý v náhradní rodinné péči cizince s povoleným pobytem či azylanta nebo jeho manžela
 • rodič, příp. prarodič nebo poručník nezletilého azylanta
 • osamělý cizinec starší 65 let nebo bez ohledu na věk cizinec, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povoleným pobytem na území
 • cizinec, který před vstupem na území ČR pobýval na území jiného členského státu EU jako rodinný příslušník držitele modré karty (povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci) nebo držitele vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem EU. Žádost jste v těchto případech povinen/na podat ve lhůtě do 90 dnů ode dne vstupu na území.

Osoba, se kterou se budete slučovat („sponzor pobytu“), musí mít:

 • povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu a pobývat na území ČR minimálně po dobu 15 měsíců (v případě sloučení manželů musí každý z nich dosáhnout věku 20 let) nebo
 • zaměstnaneckou kartu a pobývat na území ČR minimálně po dobu 6 měsíců nebo
 • modrou kartu nebo,
 • kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, nebo
 • kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU nebo
 • dlouhodobý pobyt za účelem investování
 • azyl (pokud žádost podáte do 3 měsíců od udělení azylu je třeba k žádosti dodat: vyplněný formulář, cestovní doklad, 2 fotografie, doklad o příbuzenském vztahu); pokud manželství vzniklo až po udělení azylu, můžete požádat, pokud na území pobýváte 2 roky a máte dlouhodobý pobyt

Kde žádost podat:

 • na zastupitelském úřadu ČR (nutno sjednat předem termín)
 • na pracovišti Ministerstva vnitra dle místa Vašeho bydliště, jestliže pobýváte na území ČR na vízum nad 90 dnů nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu za jiných účelem
 • žádost na území není možné podat z DV strpění, pokud na něj pobýváte méně jak 6 měsíců
 • žádost na území není možné podat na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání a  mimořádné pracovní vízum

Co je třeba k žádosti:

 • vyplněný formulář (zelený)
 • cestovní doklad
 • 1 fotografie
 • doklad o zajištění ubytování na území
 • doklad potvrzující příbuzenský vztah
 • souhlas rodiče/zákonného zástupce/poručníka, pokud se dítě slučuje s jinou osobou (souhlas nemusíte předkládat v případě, že ho nemůžete z důvodu na Vaší vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území ČR)
 • doklad o zajištění prostředků k pobytu
 • cestovní zdravotní pojištění (pokud žádáte jako rodinný příslušník držitele modré karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie, doklad o oprávnění k pobytu v členském státě, ze kterého přesídlujete

Lhůta pro rozhodnutí:

 • 270 dnů ode dne podání
 • 60 dnů, pokud je žádost podána na území ČR

Doba platnosti:

 • nejméně 1 rok
 • pokud se slučujete s cizincem, který na území ČR pobývá na základě povolení k trvalému pobytu, tak se povolení k dlouhodobému pobytu vydá na 2 roky

Správní poplatek:

 • přijetí žádost 2.500,-Kč

 • vydání povolení děti mladší 15 let 1000,-Kč

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: