Trvalý pobyt

Žádat můžete, pokud jste:

st. příslušník třetí země

 • po pěti letech nepřetržitého pobytu
 • bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území
 • z humanitárních důvodů
 • z důvodů hodných zvláštního zřetele
 • je-li pobyt cizince na území v zájmu ČR
 • jde-li o nezletilé dítě cizince, který na území pobývá na základě povolení k trvalému pobytu, je-li důvod žádosti společné soužití těchto cizinců
 • po skončení řízení o mezinárodní ochraně(v zákonem stanovených případech, do 2 měsíců po ukončení řízení o udělení mezinárodní ochraně)
 • po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu na území, můžete o povolení k trvalému pobytu požádat, pokud jste nejméně 1 rok rodinným příslušníkem státního občana ČR, který je na území přihlášen k trvalému pobytu, nebo rodinným příslušníkem občana jiného členského státu EU, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území.

Kde žádost podat:

 • na pracovišti ministerstva vnitra dle místa Vašeho bydliště
 • na zastupitelském úřadu ČR (nutno sjednat předem termín!!)

Co je třeba k žádosti:

 • vyplněný formulář (zelený)
 • cestovní doklad
 • 1 fotografie
 • doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu na území (NE v zákonem stanovených případech)
 • pokud jste mladší 18 let - souhlas rodiče popř. jiného zákonného zástupce nebo poručníka s Vaším pobytem
 • doklad o zajištění ubytování
 • doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka (NE v zákonem stanovených případech)
 • doklad potvrzující účel pobytu na území (NE pokud žádáte po 5 letech pobytu)
 • doklad obdobný  výpisu z rejstříku trestů (NE u osob mladších 15 let nebo v zákonem   stanovených případech)

Doba platnosti průkazu:

 • 10 let, (5 let - u dětí mladších 15 let)

Lhůta pro rozhodnutí:

 • 60 dnů ode dne podání žádosti, pokud je podána na území ČR
 • 180 dnů ode dne podání žádosti pokud je podána na ZÚ

Správní poplatek:

 • přijetí žádosti 2.500,-Kč
 • přijetí žádosti děti mladších 15 let 1000,-Kč

INFORMACE O ZKOUŠCE Z ČEŠTINY PRO TRVALÝ POBYT NAJDETE ZDE

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: