Trvalý pobyt rodinného příslušníka občana EU

Žádat můžete:

pokud jste rodinný příslušník občana EU

 • po 5 letech nepřetržitého přechodného pobytu na území
 • po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu na území, pokud jste 1 rok rodinným příslušníkem občana EU
 • z humanitárních důvodů
 • další možnosti stanoví zákon o pobytu ciznců

Kde žádost podat:

 • na příslušném pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra

Co je třeba k žádosti:

 • vyplněný formulář
 • cestovní doklad
 • doklad prokazující splnění podmínky 5 let nepřetržitého přechodného pobytu na území (pokud žádáte z jiného důvodu, tak splnění požadované podmínky), nebo 2 let pobytu na území a to, že jste 1 rok rodinným příslušníkem
 • doklad o zajištění ubytování (např. nájemní smlouva, potvrzení vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu o souhlasu s ubytováním-nutný ověřený podpis atd.)
 • 1 fotografie

Lhůta pro rozhodnutí:

 • 60 dnů ode dne podání žádosti

Zamítnutí žádosti:

 • do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí možnost podat odvolání
 • pokud bude i odvolání zamítnuto, je možné podat do 30 dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí, žalobu

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: