povinná školní docházka

V ČR je ze zákona povinné, aby děti ve věku mezi 6 – 17 let chodily 9 let do základní školy. Tato povinnost se týká všech dětí dlouhodobě pobývajících na území ČR, tedy i dětí-cizinců! Když není dítě v 6 letech na školu zralé, je možné požádat o jeho vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a odklad nástupu do školy.

Když dítě povinné školní docházkou do školy nechodí, páchá tím rodič přestupek, za který může být potrestán pokutou až 3.000 Kč, ve vážnějších případech může jít i o trestný čin.

Pro více informací můžete navštívit Portál Inkluzivní škola, který je určený pro pedagogy, ředitele škol, asistenty pedagogů, psychology a sociální pracovníky, kteří se podílejí na začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do českého vzdělávacího systému a české společnosti

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: