2. instance - Krajský soud

Soud posuzuje, zda Ministerstvo vnitra posoudilo Váš případ řádně a v mezích zákona, zda přihlédlo ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, řádně odůvodnilo své rozhodnutí, zda s Vámi byl veden řádně pohovor a nedošlo k porušení Vašich práv. Po celou dobu máte možnost podávat doplnění, v tomto případě však již jen v českém jazyce. Před soudem můžete být zastoupen/a advokátem či právníkem SIMI, kterému jste udělil/a plnou moc. Máte nárok na tlumočníka, o kterého však musíte požádat.

Pokud chcete být zastoupen/a advokátem a nemáte dostatek financí, je možné požádat soud o bezplatné ustanovení advokáta (ex offo). V tomto případě Vám soud zašle formulář, který je třeba ve lhůtě, která je soudem stanovena, vyplnit a zaslat zpět soudu. Soud  pak posoudí, zda na ustanovení advokáta máte nárok. Máte právo zúčastnit se jednání před soudem osobně, o této skutečnosti je nutné informovat soud. Soud buď rozhodnutí ministerstva zruší, v tom případě se ocitáte opět v 1. instanci nebo žalobu zamítne. V tomto případě po doručení písemného rozsudku je třeba jít na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, musíte odevzdat průkaz žadatele o mezinárodní ochranu, je Vám vrácen pas, pokud jste ho při podání žádosti odevzdali, a je Vám vyznačen výjezdní příkaz. Máte možnost do dvou týdnů ode dne doručení rozsudku soudu podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, která má odkladný účinek a Vy se ocitáte v další fázi řízení 3. instance. V případě, že jste byl/a v řízení zastoupen/a na základě plné moci, bude rozsudek doručen tomu, komu jste plnou moc udělil/a. Proto je důležité, abyste byl/a s advokátem, či právníkem v kontaktu. Po dobu řízení máte stále možnost pobývat v pobytovém středisku či privátu. Jakoukoliv změnu adresy je třeba hlásit i soudu, aby Vám byly případné písemnosti zasílány na správnou adresu.

Po celou dobu řízení před soudem jste účastníkem veřejného zdravotního pojištění.

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: