3. instance - Nejvyšší správní soud

V případě, že jste podal(a) kasační stížnost (stížnost se zasílá přímo Nejvyššímu správnímu soudu, je třeba jít na Odbor azylové a migrační politiky, kde předložíte:

  • kopii kasační stížnosti,
  • doklad o tom, že jste ji soudu zaslal/a (podací lístek s razítkem pošty a datem, kdy byl odeslán, nebo razítko z podatelny soudu - to v případě, že jste kasační stížnost podal/a osobně),
  • doklad o ubytování (nájemní smlouva nebo čestné prohlášení vlastníka s jeho úředně ověřeným podpisem a výpis z katastru nemovitostí.

Poté Vám bude vystaveno potvrzení o strpění na území, jehož doba platnosti závisí na probíhajícím řízení před NSS. V okamžiku, kdy je doručeno rozhodnutí NSS o kasační stížnosti advokátovi, nabývá právní moc, řízení o mezinárodní ochraně je zcela u konce a končí i platnost Vašeho potvrzení o strpění na území.

Do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí NSS Vašemu právnímu zástupci jste povinen/a dostavit se na Odbor azylové a migrační politiky, kde Vám bude vystaven výjezdní příkaz.

Řízení před NSS probíhá pouze písemnou formou, soud řeší, zda v průběhu řízení (před správním orgánem a odvolacím soudem) proběhlo vše v souladu se zákony a mezinárodními úmluvami.

V tomto řízení musíte být zastoupen/a advokátem, kterého si buď zaplatíte, nebo v případě, že nemáte dostatek finančních prostředků, požádáte soud o bezplatné ustanovení advokáta.

Po dobu řízení jste pojištěn/a.

Bydlení - v případě, že si nemáte možnost zajistit ubytování, je třeba obrátit se na Správu uprchlických zařízení se žádostí o zajištění ubytování.

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: