Otevřte si zpravodaj v prohlížeči zde.

 
   
  SIMI  
 

Zpravodaj Ženy v migraci 1/2019

   
 
 
 

Storytelling migrantek na akcích pro veřejnost

 
 

V rámci akcí pro veřejnost pořádáme vyprávění příběhů žen migrantek o jejich cestě do České republiky a životě zde. Takový storytelling jsme uspořádali i v podobě workshopu Ženy na vedlejší koleji na komunitní akci Mluvme spolu, která proběhla v dubnu na gymnáziu J. Keplera.

Studenti během workshopu nejdříve shlédli video příběh jedné z představitelek dokumentárního filmu Ženy od vedle Zvjezdany Marković. Zvjezdana se pak osobně podělila o další dojmy ze své uprchlické zkušenosti, prvními zážitky po příchodu do ČR a také vyprávěla o jejím aktivním zapojení v komunitě Jugoslávců v Praze. K jejím posledním aktivitám se řadilo vydání její knihy Dotek minulosti a uspořádání stejnojmenné výstavy v prostorách spolku Lastavica.

 
 
 
 

SIMI se podruhé připojilo k Tanci proti násilí

 
 

Ve čtvrtek 14. února, na svátek svatého Valentýna, jsme spolu s Českou ženskou lobby znovu tančili proti násilí, tentokrát na Palackého náměstí. Akce byla součástí celosvětové kampaně One Billion Rising neboli povstání miliardy, při které lidé vyjadřují obětem násilí solidaritu a poukazují na to, že nelze násilí na ženách přehlížet. V České republice se k ní připojuje Česká ženská lobby prostřednictvím happeningu Tancem proti násilí.

Letos se happeningu zúčastnily i naše zahraniční stážistky z USA a Brazílie, nebo také ženy z koučingových kurzů Osobní start-up, rovněž cizinky žijící v ČR. Jsme rádi, že jsme touto cestou mohli upozornit na to, že v naší poradně nejednou řešíme případy domácího násilí či násilí z nenávisti vůči migrantkám.

 
 
 
 

Migrantky v českých porodnicích: zkušenosti z výzkumu

 
 

Letošní rok 2019 jsme v SIMI zaměřili náš dlouhodobý program „Migrantky mezi ženami“ na problematiku zdraví žen v migraci a prevenci násilí. Především nás zajímá oblast reprodukčního zdraví migrantek, kterému chceme věnovat kulatý stůl se sociálními a interkulturními pracovníky.

Tématu se nedávno věnovaly i výzkumnice Ema Hrešanová ze Západočeské univerzity spolu s dalšími kolegyněmi v jejich projektu „Migrace a zdraví matek.“ Zajímaly se zejména o to, jaké zkušenosti mají migrantky s českou zdravotní péčí během těhotenství a kolem porodu a na jaké překážky narážejí. Nastávající maminky se totiž v tomto období nacházejí v obzvláště zranitelné pozici, kterou jim navíc významně ztěžují jazykové  a kulturní bariéry. Přitom mnohé z rodiček migračního původu teprve v souvislosti s porodem vyhledají zdravotní péči v ČR vůbec poprvé. Přečtěte si shrnutí výzkumu na našem blogu Bez vrásek.

 
 
 
 

Příběhy silných žen migrantek na blogu Bez vrásek

 
 

Již pátým rokem píšeme o ženách v migraci na blogu Bez vrásek.
Mezi posledními příspěvky jsou obzvlášť inspirující reportáže Goranky Oljači:

Příběhy silných žen migrantek o tom, jaké to je začít život v nové zemi, uplatnit se zde, věnovat se své profesi, či novému podnikání nebo se zapojit jako dobrovolnice?

Matertera - tvoříme komunitu žen, co se rozhodly žít své sny. Reportáž o příbězích zakladatelek a vzniku organizace Matertera, která se zaměřuje na budování komunit pro migrantky a matky samoživitelky, jejich osobní start-upy a společné překonávání životních překážek.

 
 
 
 

Analýza Evropského integračního portálu: Integrace žen migrantek

 
 

Násilí, diskriminace, kulturní normy, absence politik – tyto a další překážky nadále drží ženy na vedlejší koleji. Kromě těchto překážek musí ženy - migrantky překonávat ještě jednu: svůj status cizinky. Nová analýza Evropského integračního portálu detailně zkoumá, jak se toto dvojí znevýhodnění promítá do míry jejich integrace a jaké jsou nástroje pro řešení vícečetné diskriminace těchto žen (protnutí genderu, etnicity a dalších znevýhodňujících faktorů).

Ženy - mnohem častěji než muži – migrují proto, aby se spojily se svou rodinou. Proto ve srovnání s muži méně využívají rekvalifikace, hodnocení dovedností a dalších integračních opatření. Věci se ovšem mění i zde: ať už se jedná o italské jazykové kurzy, mentoring v Dánsku, networkingová setkání v Německu či portugalská lidskoprávní školení, po celé Evropě se začínají objevovat aktivity, jejichž cílem je překlenout profesní propast jak mezi migrantkami a ženami z majority, tak mezi samotnými ženami a muži z řad migrantů.

Podívejte se na analýzu, která ve výčtu projektů se zaměřením na migrantky zmiňuje i naše výstupy z dávnějšího projektu Ženy na vedlejší koleji (?).

#MigrantIntegrationEU
#EWSI

 
 
 
 

Co přináší Istanbulská úmluva pro ženy migrantky, uprchlice a žadatelky o azyl

 
 

SIMI je již řadu let, spolu s Českou ženskou lobby a dalšími organizacemi občanské společnosti, vyjadřuje na podporu ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy), jakožto mezinárodní dohody zabývající se tímto závažným porušováním lidských práv. Úmluva směřuje k nulové toleranci vůči takovému násilí, především pak požaduje důslednou prevenci tohoto násilí, ochranu jeho obětí a stíhání pachatelů.

Z našeho pohledu je úmluva významná i tím, že mezi nástroji na ochranu obětí myslí výslovně i na migrantky a uprchlice, když kromě zákazu diskriminaci na základě migračního statusu navíc vyžaduje zohlednění jejich specifických potřeb jakožto zranitelných osob. Podrobnosti o opatřeních pro tyto skupiny žen se zkušeností migrace přináší náš odborný článek.

 
 
 
 

Poznatky ze semináře o emocích a duševním zdraví v migraci

 
 

Náš seminář o emocích a duševním zdraví v migraci se těšil zájmu interkulturních a sociálních pracovnic a pracovníků, jimž byl určen jako součást dalšího vzdělávání.

Představili jsme zde české i zahraniční výzkumy k duševnímu zdraví migrujících osob v ČR a poznatky z nich o emocích v migraci, dále práci psychosociálních pracovníků a terapeutů v migračních neziskových organizacích a řadu dalších informací.

Ve společné diskusi jsme se zaměřili na zjišťování potřeb interkulturních a sociálních pracovnic a pracovníků v této praxí i politikami opomíjené oblasti.

Na webu SIMI přinášíme sebraná praktická doporučení ze semináře a další užitečné materiály k tématu.

 
 

Zpravodaj Ženy v migraci vydává nevládní organizace Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. Přinášíme zde především novinky z činnosti SIMI a novinky z činnosti evropských institucí a našich partnerských evropských sítí (ENAREMoMWPICUM) z oblasti rovnosti žen a mužů.

Sledujte:

SIMI BEZ VRÁSEK.

Rozhovory s osobnostmi

reportáže z různých akcí

inspirativní projekty

příběhy žen migrantek.

Každý měsíc pořádáme setkání nad šálkem čaje.

Navštivte naši Čajovnu SIMI.

INTERKULTURNÍM SETKÁNÍ.

Kde nás můžete potkat?

Zažít město jinak U Akademie

Refufest

Příště

Inspirace z valné hromady Evropské sítě migrantských žen (ENoMW)

www.migrantwomennetwork.org

  
   
         
 

Pokud nechcete newsletter nadále dostávat, klikněte na následující odkaz: Odhlásit odběr