Otevřte si zpravodaj v prohlížeči zde.

 
   
  SIMI  
 

Zpravodaj o ženách v migraci 3/2019

   
 
 
 

REZERVUJTE SI TERMÍN: Seminář pro migrantky - Storytelling

 
 

V lednu plánujeme pro všechny aktivní migrantky seminář, kde se naučí techniku storytellingu.

Dozvíte se například, jak si příběh strukturovat, tipy pro přednes, ale i jak můžete vyprávěním svého příběhu provádět zároveň psychohygienu.

Seminář se uskuteční 28. ledna ve Skautském institutu od 16. hodin.

Přihlašte se na email: konradova@migrace.com

 
 
 
 

Podpora nové koalici "Hlas proti násilí"

 
 

SIMI vítá a podporuje novou iniciativu odborných nevládních organizací Hlas proti násilí.

Iniciativa vyzývá politiky k přijetí Úmluvy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy). Tu Česká republika sice již podepsala, ale její pomoc nevyužívá, neboť ji dosud neratifikovala.

Na Den lidských práv (10. prosinec) koalice Hlas proti násilí spustila kampaň, ve které chce skrze příběhy obětí prolomit mlčení a ukázat, že Čechům a Češkám osudy obětí násilí nejsou lhostejné. Některé anonymizované příběhy pocházejí i z poradenské činnosti SIMI pro migrantky a migranty ohrožené domácím násilím.

 
 
 
 

Novinky na blogu Bez vrásek

 
 

Pravidelně přinášíme zajímavé a informativní čtení i poslech o ženách v migraci na blogu Bez vrásek.

Mezi posledními příspěvky na blogu jsou obzvlášť inspirující reportáže pořadu My a oni, který připravuje Goranka Oljača:

Příběhy silných žen migrantek II - lékařka Made Klači Ramadani Chamránová a doktorka věd Albena Rangelová.

Rozhovor s Aldanou Vlasákovou o duševním zdraví i integraci migrantek.

Rozhovor s Ojunou Presovou a její cestě k interkulturní práci v České Lípě.

Připravili jsme také články:

 
 
 
 

#RadicalGirlsss aneb všechny můžeme vyprávět svůj příběh

 
 

Tato iniciativa Evropské sítě žen migrantek (ENoWM) se snaží poukázat na to, že dívky a ženy na celém světě často nejsou slyšet a vybízí mladé ženy k tomu, aby se nebály postavit na odpor tiché poslušnosti a souhlasu a nahlas promluvily proti útlaku, násilí, diskriminaci.

Cílem skupiny Radical Girlsss je především vytvořit silnou síť mladých žen, které budou bojovat za stejná práva a reprezentaci migrantek a uprchlic a nebudou se bát veřejně promluvit ohledně násilí páchaném na ženách.

Mladé ženy a dívky z celého světa sdílí své příběhy pod hastagem #RadicalGirlss #GirlsVoices #GirlsMatters.

K Mezinárodnímu dni odstranění násilí na ženách vydaly Radical Girlsss prohlášení v 6 jazykových verzích.

V září zase poslaly dopis nově zvolené předsekyni Evropské komise Ursule van Leyen, aby nová komise více pamatovala na problematiku sexuálního násilí a násobených nerovností žen migrantek a uprchlic.

 
 
 
 

Zúčastnili jsme se konference "Společně proti násilí"

 
 

U příležitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí páchaného na ženách 25. listopadu se uskutečnila konference na téma potírání násilí na ženách a domácího násilí, kterou pořádala síť ženskoprávních organizací Česká ženská lobby.

Ve druhém panelu konference se diskutovalo o zvlášť ohrožených skupinách, které čelí domácímu násilí, jimiž jsou senioři, ženy bez domova nebo migrantky. Mezi hosty vystoupila také naše vedoucí právního oddělení Mgr. Klára Holíková a představila zkušenost s problematikou domácího násilí s migračním prvkem.

Více z diskuse také v článku na iDnes.cz.

 
 
 
 

Uspořádali jsme seminář pro dobrovolníky a mentory

 
 

Náš nedávný seminář o emocích v migraci a specifikách migrantských rodin v českém prostředí byl plný dobrovolníků a mentorů pracujících s mladými migranty, jimž byl určen jako součást dalšího vzdělávání. Seminář proběhl v pondělí 18.11. v Café Therapy.

Představili jsme zde poznatky z praxe našeho terapeuta Františka Cihláře a z výzkumů antropoložky Petry Ezzeddine z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

V odkazu přinášíme další užitečné materiály.

 
 
 
 

Reprodukční zdraví migrantek v ČR - diskuse u kulatého stolu

 
 

V úterý 8. října 2019 jsme uspořádali kulatý stůl na téma Reprodukční zdraví migrantek v ČR.

Během setkání proběhla živá výměna zkušeností z praxe sociálních pracovnic a porodních asistentek, kterou doplnila prezentace zjištění z výzkumu Západočeské univerzity "Migrace a zdraví matek".

Diskusi moderovala Elena Tulupova, expertka na oblast zdraví v migraci na Univrzitě Karlově i v neziskovém sektor,u která shrnula nejčastější překážky migrantek při řešení situací reprodukčního zdraví v ČR. V diskusi jsme pak probíraly různé potřeby migrantek, týkající se jejich informovanosti o jejich právech v těhotenství a při porodu, a pak také překonávání jazykových bariér.

Část z diskuse zaznamenala Goranka Oljača v pořadu My a oni, pro zápis a praktické materiály k tématu sledujte dál náš web www.migrace.com.

 
 
 
 

TZ: Důstojná práce migrantek v sektoru péče (7.10.)

 
 

SIMI se z pozice nevládní organizace v oblasti migrace této problematice věnuje již od roku 2011:

poskytuje právní, sociální a psychosociální poradenství migrantkám pracujícím v sektoru péče,

zpracovalo s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu ČR výzkum o postavení migrantek pracujících v českých domácnostech,

dlouhodobě realizuje osvětové a vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky pomáhajících profesí i samotné migrantky – pracovnice v domácnosti.

Bližší informace naleznete na www.pracovnicevdomacnosti.cz nebo na www.migrace.com (sekce Pracovní migrace)

Kontakt: Dr. Petra Ezzeddine, antropoložka – odbornice na migraci péče, Fakulta humanitních studií UK, petra.ezzeddine@fhs.cuni.cz

 
 
 
 

Film Ženy od vedle a doprovodné debaty

 
 

SIMI pro zájemce dále pořádá projekce dokumentárního filmu Ženy od vedle s debatami. V těchto debatách se zameříme zejména na to, jak ženy vnitřně (ne)prožívají svojí migrační či uprchlickou zkušenost.

Pokud máte zájem promítnout film i ve Vašem měste, dejte nám vědět na email: valentova@migrace.com.

 
 

Zpravodaj Gender v migraci vydává nevládní organizace Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Přinášíme zde zejména:

■ novinky z činnosti SIMI ve vztahu k ženám s migrační zkušeností a obecně z oblasti rovnosti žen a mužů;

■ novinky z činnosti evropských institucí a našich partnerských evropských sítí (ENAREMoMWPICUM) pro danou oblast.

Zpravodaj je určen zejména pro:

■ NNO z oblasti ochrany práv žen,

■ NNO pracující s migranty,

■ poskytovatele sociálních služebmístní státní správu, či

■ veřejné instituce, které mohou přijít do styku s žnami se zkušeností migrace.

  
   
         
 

Pokud nechcete newsletter nadále dostávat, klikněte na následující odkaz: Odhlásit odběr