Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 444
Newsletter SIMI 4/2012
Newsletter SIMI 4/2012
 

Otevřte si zpravodaj v prohlížeči zde.

 
   
  SIMI  
 

Newsletter SIMI 4/2012

   
 
 
 

Stanovisko ENAR-AGE: Hlasy osob vyššího věku z řad etnických menšin a migrantů

 
 

U příležitosti Summitu rovnosti EU konaného dne 22.11.2012 a v souvislosti s Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity vydaly Evropská síť proti rasismu ENAR s evropskou platformou AGE společné stanovisko "Hlasy osob vyššího věku z řad národnostních a náboženských menšin a migrantů" (pouze AJ verze). Stanovisko je postaveno na výpovědích příslušníků zmíněných skupin seniorů, poukazuje na příklady dobrých a špatných praxí napříč Evropou a hledá způsoby pro změny politiky v otázkách marginalizovaných seniorů do budoucna.

Svědectví seniorů migrantského a etnického původu sesbíraly za Českou republiku organizace Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) a IQ Roma Servis.

 
 
 
 

Mezinárodní spolupráce SIMI v projektu ESF Zahraniční zaměstnanci na trhu práce

 
 

Úspěsně se rozběhla mezinárodní spolupráce českých nevládních organizací SIMI, OPU a MKC se zahraničními partnery Anti-Slavery International a Caritasverband Osnabrueck v projektu Zahraniční zaměstnanci na trhu práce. K prvnímu sektání všech projektových partnerů došlo při úvodním semináři projektu, který se konal v Praze ve dnech 18.11. - 21.11.2012.

 
 
 
 

Lepší život - dokumentární film o životech pracovních migrantů v ČR

 
 

SIMI ve spolupráci s režisérem Janem Látalem a v produkci DW Agentury připravilo dokumentární film o životech pracovních migrantů v České republice.

PREMIÉRA dne 17. 12. od 20,30 v kině Světozor!

Film vypráví příběhy čtyř migrantů a migrantek z Ukrajiny, Vietnamu, Kyrgyzstánu a Moldávie, kteří si vybrali Českou republiku jako místo, kde chtějí žít a pracovat. Přivádí je k nám sen o lepším životě. Jak se jim u nás žije a pracuje? Jak nahlížejí na naši zemi i naši mentalitu? Jaké problémy musí řešit při cestě sem a životě v Česku? Zažívají zde migranti opravdu svůj lepší život?

 
 
 
 

SIMI na konferenci o sociální mediaci v Portugalsku

 
 

Šárka Zelenková ze SIMI se dne 16. 10. 2012 zúčastnila konference "Mediace: cesta k tvorbě interkulturních měst", kterou pořádala radnice lisabonského předměstí Amadora.

Konference se věnovala roli sociokulturní mediace při tvorbě moderních interkulturních měst, a to zejména ve vztahu k zajišťování některých základních životních potřeb migrantů v Portugalsku - zdravotní péče, školství či komunikace s úřady. Konference poukázala i na to, že partnersví mezi občanskými sdruženími s radnicemi a dalšími institucemi veřejné správy je nezbytným prvkem dobře fungující mediace.

Mnohé z uváděných poznatků a příkladů dobré praxe v zápisu z konference jsou přenositelné i do České republiky.

 
 
 
 

Konference na téma Pracovní migrace: pohled státu, zaměstnavatelů, odborů a NNO

 
 

Sdružení pro integraci a migraci, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, Sociologický ústav AV ČR a Friedrich-Ebert- Stiftung, zastoupení v ČR uskutečnilo  dne 17. listopadu v prostorách Akademiského konferečníhocentra konferenci

PRACOVNÍ MIGRACE: POHLED STÁTU, ZAMĚSTNAVATELŮ, ODBORŮ A NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ

Tématem konference v dopolední části bylo Migrace jako zboží a alternativní pohledy na migraci, společně s rolí migrantů v průmyslu,odpolední část se pak odehravala na téma Spolupráci neziskového sektoru s úřady práce a promítání nového dokumentu na téma pracovní migrace společně s diskuzí.

Výstupy z konference pro Vás připravujeme.

Sestřih výstupů konference bude v nejbližších dnech k dispozici na serveru Migrace online

 
 
 
 

SIMI děkuje ČT za podporu kampaně o domácích pracovnicích

 
 

V období od 24. 9. do 14. 10. 2012 vysílala Česká televize na všech svých kanálech sociální spot SIMI s názvem Víte, kdo Vám doma uklízí?, upozorňující na problematiku domácí práce cizinek v ČR.

Cílem kampaně bylo jednak oslovit českou veřejnost a potenciální zaměstnavatele cizinek s výzvou k respektování práv domácích pracovnic, ale i informovat cizinky samotné o jejich právech a povinnostech spojených s výkonem zaměstnání v cizí domácnosti. Spotem SIMI chtělo poukázat na příklady nevhodného zacházení s cizinkami a na nutnost dodržovat jejich základní práva, důstojnost a přiblížit jejich často nelehké osudy a příběhy spojené s příchodem a životem v ČR.

Co znamenala podpora ČT pro SIMI? Přinášíme pár základních údajů:

 
 
 
 

Zahraniční zaměstnanci na trhu práce - zahájení projektu

 
 

K prvnímu říjnu  2012 zahájilo Sdružení pro integraci a migraci, ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům a Multikulturním centrem Praha projekt na podporu zahraničních zaměstnanců na českém trhu práce.

Projekt je zaměřený na otevření veřejné debaty a řešení tabuizovaného tématu bezpečnosti práce cizinců (pracovních úrazů, nemocí z povolání) a na otázku posílení rovných práv cizinců a cizinek na trhu práce, za pomoci rozvoje mezinárodní spolupráce v této oblasti prostřednictvím tematické sítě.


 
 
 
 

Seminář SIMI o zaměstnávání a podnikání cizinců pro Filipínce

 
 

V sobotu 13. října 2012 SIMI poskytlo seminář o zaměstnávání a podnikání cizinců v ČR pro členy Filipínsko-české asociace, který byl účastníky velice pozitivně ohodnocen. Zhodnoceni akce naleznete zde: http://filczech.cz/site/migration-integration-seminar/

Jednalo se o čtvrtý a poslední seminář pro cizince a cizinky v rámci projektu Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice, podpořeného z prostředků ESF.

 
 
 
 

Ženy ve Střední Evropě: závěry z konference v Paříži s účastí SIMI

 
 

V září 2012 se na půdě Univerzity politických věd (SciencesPo) v Paříži uskutečnila mezinárodní konference na téma “Ženy, gender a feminismus v zemích V4”, kterou pořádala studentská organizace V4SciencesPo ve spolupráci s think tankem Nouvelle Europe. Výzkumnícy a aktivisté z Francie a zemí Višegrádské čtyřky – České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska zde diskutovali o tom, zda posledních dvacet let demokratizace ve Střední Evropě přineslo zlepšení pro postavení žen v rámci tamějších společností i ekonomik. Konferencí se prolínala stěžejní společenská otázka: Skutečně se změnil obraz „ideální ženy“? Dílčí panely pojednávaly o následujících tématech: 1) zaměstnání, trh práce a péče; 2) sexuální a reproduktivní zdraví a souvztažná práva; či 3) migrace, menšiny a diskriminace.

Celkem čtyři příspěvky se věnovaly tomu, jakým problémům ženy stále čelí na trhu práce a jak je lze řešit v kontextu ekonomik zemí V4. Patřil k nim i příspěvek Evy Valentové ze SIMI, v němž přiblížila otázku přístupu migrantek na trh práce v ČR a jejich pracovních podmínek na příkladu situace domácích pracovnic.

 
 
 
 

Ozvěny oslavy výročí

 
 

Děkujeme všem, kteří s námi přišli oslavit 20. narozeniny organizace a doufáme, že jste si večer užili. V naší fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie, které vám nabidnou příjemnou retrospektivu a všem z vás, kteří jste nemohli dorazit, i něco málo z atmosféry večera.

V průběhu oslavy jsme představili také video s historií SIMI/PPU, které si můžete znovu prohlédnout a také rozloučení s Tamarou Akulasvili, pracovnicí SIMI.

Budeme se těšit na další společná setkání a spolupráci.

Vaše SIMI.

 
 
 
 

Právní aspekty zaměstnávání cizinek na pozicích domácích pracovnic v České republice

 
 

Článek právničky SIMI Evy Valentové pojednává o základních rysech postavení žen migrantek pracujících v České republice na pozici domácích pracovnic a zejména pak o právních aspektech výkonu domácí práce cizinkami ze třetích zemí v režimu zaměstnání. Přitom poukazuje jak na postupy vedoucí k vytvoření platného pracovněprávního vztahu s takovou cizinkou, tak na důsledky vyplývající z jejího nelegálního zaměstnávání.

Článek vyšel ve zkrácené podobě v odborném časopise Gender/rovné příležitosti/výzkum č. 1/2012, vydávaného Sociologickým ústavem AV ČR. Aktuální číslo se věnuje tématu Péče: kritika, analýza, alternativy.

 
 

Zveme vás na promítání dokumentu Lepší život

17. 12. od 20, 30 Kino Světozor, Malý sál

  
   
         
 

Pokud nechcete newsletter nadále dostávat, klikněte na následující odkaz: Odhlásit odběr