Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 444
Novinky SIMI - Newsletter 1/2013
Novinky SIMI - Newsletter 1/2013
 

Otevřte si zpravodaj v prohlížeči zde.

 
   
  SIMI  
 

Novinky SIMI - Newsletter 1/2013

   
 
 
 

Nová stránka s informacemi pro cizinky, zaměstnavatele a o domácí práci: Pracovnicevdomacnosti.cz

 
 

V rámci projektu "Rovné šance na prahu českých domácností" vznikla nová webová stránka věnovaná tématu rovných příležitostí domácích pracovnic www.pracovnicevdomacnosti.cz.

Na těchto webových stránkách najdete informace o tématu a problematice domácí práce pro laickou i odbornou veřejnost, kontakty na zahraniční organizace zabývající se domácí prací, příběhy cizinek pracujících v domácnostech, materiály vzniklé v projektu (publikace, prezentace, články), či odkazy na odbornou literaturu na dané téma.

Cizinky a zaměstnavatelé zde naleznou potřebné informace spojené s výkonem domácí práce, včetně hlavních práv a povinností a kontakty na bezplatné poradenství.

 
 
 
 

Zkušenosti z Velké Británie: nucená práce existuje, jde jen o ochotu ji vidět

 
 

Marie Jelínková

Nucená práce, vykořisťování a vysoce nevyhovující pracovní podmínky patří mezi témata, o kterých se vyspělé státy často chtějí domnívat, že se jich příliš netýkají. Pokud se na jejich existenci a odhalování někdo cíleně nezaměří, nebývá o těchto případech příliš slyšet a o většině z nich se ani neví. Když v roce 2007 oslavila Velká Británie dvousté výročí zrušení otroctví, zaznělo z řad odborné veřejnosti, že otroctví sice již dnes existovat nemá, ale ve Veliké Británii (stejně jako v ostatních zemích) ve své moderní podobě existuje dále, a to v obrovském rozsahu. Na základě podpory a iniciativy nadace Joseph Rowntree Foundation od té doby vzniká ve Velké Británii série výzkumů, které se případy novodobého otroctví cíleně zabývají.

Přeložené abstrakty britských studií o nucené práci budou k dispozici na Migraceonline.cz, v anglické verzi je naleznete zde.

 
 
 
 

Víte o problémech cizinců v souvislosti s jejich bezpečností při práci? Informujte nás o tom!

 
 

Informujte nás o závažných porušeních pracovních práv cizinců u konkrétních zaměstnavatelů, o podnicích zaměstnávajících cizince a cizinky, kde zjevně nejsou dodržovány hygienické podmínky či pravidla bezpečnosti při práci. Poradci SIMI se budou těmito případy pečlivě zabývat.

 
 
 
 

Mezinárodní den žen 2013 dle SIMI: Jsou práva pracovních migrantek v ČR respektována?

 
 

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) si každoročně připomíná Mezinárodní den žen, který je symbolem boje za rovnoprávnost a solidaritu zejména k ženám ve zranitelném postavení. Mezi ně patří i cizinky ze třetích zemí, jejichž postavení na území České republiky dlouhodobě věnujeme velkou pozornost.

Svědčí o tom například naše úspěšná informační kampaň na podporu migrantek pracujících v českých domácnostech „Víte, kdo Vám doma uklízí?“, kterou jsme spustili vloni k 8. březnu. Tento rok  zpracováváme totéž téma v odborném ekonomickém a sociologickém výzkumu a veřejnosti i cizinkám poskytujeme podrobné informace o problematice domácí práce na nových web stránkách www.pracovnicevdomacnosti.cz. Krom toho se spolu s českými i zahraničními partnery nově zabýváme dosud neřešenými otázkami pracovních podmínek a bezpečnosti cizinců při práci se zvláštním zaměřením na situaci žen migrantek.

Při práci s cizinkami vycházíme z poznatků nabytých   při poradenské a advokační činnosti, na základě kterých hledáme vhodné způsoby pro odstranění diskriminace a zlepšení postavení cizinek zejména na českém trhu práce.

 
 
 
 

Výstupy z konference o Pracovní migraci

 
 

Nově můžete sledovat záznamy z konference na téma Pracovní migrace: pohled státu, zaměstnavatelů, odborů a NNO, která proběhla v listopadu 2012.

Informace o proběhlé konferenci se dozvíte zde.

Záznam můžete sledovat na portále Migrace online

Mezi výstupy z konference a taktéž na YouTube portále SIMI jsou nyní k dispozici také rozhovory se zástupci rakouské organizace ZeMiT, poskytující právní a sociální poradenství v Tyrolsku. Rozhovory jsou vedeny na téma integrace pracovních migrantů na trhu práce a role rakouských neziskových organizací v tomto procesu.

 
 
 
 

Pomocná ruka 4 na podporu cizinců v ČR

 
 

SIMI k začátku roku 2013 zahájilo realizaci projektu Pomocná ruka 4, jehož obsahem je poskytování individuálního právního a sociálního poradenství, psychosociální pomoci a asistence cizincům při styku s úřady a jinými veřejnými institucemi a při dalších situacích souvisejících s jejich integrací do české společnosti.

Poradenství je poskytováno zejména v otázkách souvisejících s pobytem na území ČR a prevencí před pádem do nelegality, v oblasti pracovněprávní a v oblasti zdravotní péče a vzdělávání. Poradenství je koncipováno jako bezplatné a bude poskytováno v úředních hodinách v pražské kanceláři organizace a dále pak v Mladé Boleslavi a dalších městech Středočeského kraje, a to všem cizincům ze třetích zemí, kteří se na našem území nacházejí legálně. Projekt Pomocná ruka 4 navazuje na úspěšně realizovaný projekt Pomocná ruka 3, který se setkal s velkým zájmem cizinek a cizinců.

Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

TZ zahájení projektu

 
 
 
 

Informace pro neregulérní migranty v ČR

 
 

pracujete "na černo"?

jste v České republice "bez papírů"?

zadržují Vám pas, vyhrožují Vám?

pracujete bez pracovní smlouvy?

pracujete v rizikovém prostředí bez ochranných pomůcek?

zaměstnavatel Vám neplatí?

zaměstnavatel porušuje Vaše práva?

OBRAŤTE SE NA TÝM SIMI !!!

V rámci projektu Práva neregulérních migrantů ve střední Evropě SIMI připravilo informační letáky společně s kontakty na poradenství SIMI. Letáky naleznete na našich stránkách v sekci Ke stažení, více informací o projektu pak zde.

 
 
 
 

Odborná publikace o roli neziskového sektoru v procesu sociální integrace pracovních migrantů

 
 

SIMI v rámci projektu Zvýšení role neziskového sektoru v procesu integrace pracovních migrantů na trhu práce vydalo publikaci na toto téma. Součástí publikace je kromě analýzy situace pracovní migrace v ČR i komparace situace v partnerských zemích projektu Rakouska a Portugalska. V publikaci naleznete také přiložené DVD obsahující dokumentární film Lepší život s příběhy pracovních migrantů v ČR, rozhovory se zástupci rakouské organizace ZeMiT a videospoty. Publikace je k dispozici v kanceláři SIMI a ke stažení ZDE. Videospoty, rozhovory i dokumentární film si můžete prohlédnout na našem profilu You tube.

 
 
 
 

Lepší život - dokumentární film o životech pracovních migrantů v ČR

 
 

SIMI ve spolupráci s režisérem Janem Látalem a v produkci DW Agentury připravilo dokumentární film o životech pracovních migrantů v České republice.

PREMIÉRA proběhla koncem roku 2012 v kině Světozor. Fotogalerie z akce je uvedena níže.

Začátkem roku 2013 se pak film promítal v komunitním centru Salé na Žižkově. v Clubu Cross Holešovice, v Klubovně na Praze 6, či Multikulturním centru SAVEC na Praze 1.

V dalších měsících se film stane součástí programu festivalů. Promítání se zatím plánuje dne 23. 5. od 18h v Divadle 29 v rámci Multikulturního týdne v Pardubicích a pak také na festivale [fjúžn] v Bratislave o měsíc dříve.

Dokumentární film můžete shlédnout také ONLINE nebo je k dispozici na DVD v kanceláři SIMI.

O filmu

Film vypráví příběhy čtyř migrantů a migrantek z Ukrajiny, Vietnamu, Kyrgyzstánu a Moldávie, kteří si vybrali Českou republiku jako místo, kde chtějí žít a pracovat. Přivádí je k nám sen o lepším životě. Jak se jim u nás žije a pracuje? Jak nahlížejí na naši zemi i naši mentalitu? Jaké problémy musí řešit při cestě sem a životě v Česku? Zažívají zde migranti opravdu svůj lepší život?

 
 

Vznikl nový web pracovnicevdomacnosti.cz o domácí práci. Naleznete zde praktické informace, kontakty na bezplatné poradenství a další potřebné informace.

Odborná publikace o integraci pracovních migrantů k dispozici v kanceláři SIMI.

Dokumentární film Lepší život nově online a na DVD. Sledujte www.migrace.com

  
   
         
 

Pokud nechcete newsletter nadále dostávat, klikněte na následující odkaz: Odhlásit odběr