Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 444
Novinky SIMI - Newsletter 2/2013
Novinky SIMI - Newsletter 2/2013
 

Otevřte si zpravodaj v prohlížeči zde.

 
   
  SIMI  
 

Novinky SIMI - Newsletter 2/2013

   
 
 
 

ODMÍTÁME NOVÝ CIZINECKÝ ZÁKON!

 
 

Dne 9. 5. 2013 zveřejnilo Ministerstvo vnitra ČR návrh nové úpravy pobytu cizinců v ČR. Tento nový cizinecký zákon odmítáme, neboť je nepřiměřeně zpřísňující.

Navrhovaný soubor zákonů má okolo 600 paragrafů, což je asi o 400 víc než nyní. Je nepřehledný, nesrozumitelný a nespravedlivý. Požaduje po cizincích plnění celé řady nových povinností a nepřiznává jim v podstatě žádná ani základní práva. Diskriminuje rodinné příslušníky občanů České republiky a tím v důsledku i samotné občany ČR. Přes Výbor pro práva cizinců a další připomínková místa jsme v rámci Konzorcia uplatnili 50 stran zásadních připomínek. Ostře se proti zákonu postavil také Veřejný ochránce práv, kritické hlasy zaznívají od zaměstnavatelů i dalších resortů. Zásadně zákon odmítáme!

V rámci Konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty jsme vydali odmítavé prohlášení a spustili petici. Připojte se a podepište pomocí online petice.


 
 
 
 

Happening proti připravovanému návrhu nového cizineckého zákona

 
 

Přijďte nás podpořit a vyjádřit nesouhlas s chystanou novelou cizineckého zákona!

Setkání proběhne

v úterý 2.7. od 12,30

před budouvou Ministerstva vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7.

Více v POZVÁNCE

 
 
 
 

Chcete zlepšit své pracovní postavení jako domácí pracovnice?

 
 

Zúčastněte se našeho výzkumu!

V rámci projektu Rovné šance na prahu českých domácností probíhá v současnosti výzkum na téma právního, sociálního a ekonomického postavení migrantek pracujících v českých domácnostech.

Výsledky výzkumu budou sloužit k ovlivnění legislativy směrem k větší vstřícnosti vůči této skupině pracovních migrantek a také informování zaměstnavatelů o právech a povinnostech spojených s domácí prací a reálné situaci těchto žen.

Podpořte náš výzkum a zapojte se! Hledáme cizinky, které vykonávají placenou práci v domácnosti. Pracovat můžete jako chůva, uklízečka, hospodyně, či pečovatelka o nemocné a staré lidi. Zajímá nás tzv. in-home servis (bydlíte tam, kde pracujete), ale také tzv. out-home servis (do práce pouze docházíte či může být jen Vaším doplňkovým zaměstnáním).

 
 
 
 

Němečtí partneři debatovali v Praze o nelegální práci migrantů

 
 

Začátkem června navštívili Prahu naši partneři z německé organizace Caritasverband für die Diezöse Osnabrück, aby zde absolvovali krátkodobou stáž v rámci mezinárodního projektu „Zahraniční zaměstnanci na trhu práce“.

Během stáže hosté také přiblížili realitu migrantů na německém trhu práce v rámci veřejné debaty „Nelegální práce zahraničních zaměstnanců: postihy a důkazy“, která se uskutečnila dne 6. června ve Vzdělávacím institut Charity ČR.

 
 
 
 

Výroční zpráva SIMI 2012

 
 

A je na světě. Výroční zpráva SIMI za minulý rok 2012, v grafickém zpracování pana Oty Murachashvili, nově včetně komiksů o našem poradenství. Dočtete se zde, co vše se nám za rok 2012 podařilo, jaké projekty jsme realizovali a také o úspěšných případech z právního a sociálního poradenství SIMI. Nakonec se dozvíte, i co se odehrálo v internetovém koutku SIMI. Tištěná podoba výroční zprávy bude k dostání již brzy v kanceláři SIMI.

 
 

Vyjádřete nesouhlas s novelou cizineckého zákona a přijďte v úterý 2. 7. ve 12,30h před budovu Ministerstva vnitra.

Zapojte se do našeho výzkumu. Hledáme cizinky pracující v českých domácnostech.

SIMI se bude stěhovat, sledujte webové stránky naší organizace.

  
   
         
 

Pokud nechcete newsletter nadále dostávat, klikněte na následující odkaz: Odhlásit odběr