Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 444
Novinky SIMI - Newsletter 3/2013
Novinky SIMI - Newsletter 3/2013
 

Otevřte si zpravodaj v prohlížeči zde.

 
   
  SIMI  
 

Novinky SIMI - Newsletter 3/2013

   
 
 
 

Veřejná debata s Anti-Slavery International o nucené práci a kriminalitě migrantů

 
 

Sdružení pro integraci a migraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům a Multikulturní centrum Praha

vás srdečně zvou na veřejnou debatu se zahraniční účastí

(NE)bezpečná práce -

od prekérní práce po nucenou kriminalitu

Úterý 5. listopadu 2013 v 10 hodin

Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

 
 
 
 

Agentura Cizinky na úklid není skutečná, ale mohla by být

 
 

Včerejším dnem měla zahájit svoji činnosti agentura Cizinky na úklid. Naštěstí se tak nestalo, protože – jak mnozí z Vás tušili – agentura není skutečná. Firmu Cizinky na úklid společně „založily“ neziskové organizace Sdružení pro integraci a migraci, Člověk v tísni, moderátorka Kateřina Kristelová a kreativní agentura Ogilvy&Mather a Mather Advertures.

 
 
 
 

Desatero férového zaměstnavatele

 
 

Agentura Cizinky na úklid byla vymyšlená, chtěli jsme jí upozornit nejen na situaci cizinek, ale i také na to jak být férovým zaměstnavatelem. Proto jsme pro Vás připravili instruktážní video s desaterem férového zaměstnavatele.

 
 
 
 

Pánský klub SIMI

 
 

Multikulturní prostor pro setkávání cizinců žijících v ČR a všech, kteří se o ně zajímají​.

Od září 2013 jsme zahájili pravidelné schůzky Pánského klubu SIMI, ve kterém jednou za 14 dní ve čtvrtek večer máte možnost povídat si o starostech i radostech, svých snech, životním stylu, pocitech a názorech, sdílet životní zkušenost nebo získat kontakty.
Jsou vítáni všichni muži nehledě na věk, národnost, víru, názory atd… 
Diskuze probíhá v českém jazyce a vstup je pro Vás volný!
Více informací na www.panskyklubsimi.cz

 
 
 
 

Vyloučení cizinců z veřejného zdravotního pojištění musí skončit

 
 

Většina cizinců, kteří v ČR pobývají dlouhodobě, by měla být začleněna do standardního systému veřejného zdravotního pojištění, v němž jsou automaticky pojištěni čeští občané. Tak zní usnesení Rady vlády ČR pro lidská práva ze, která je poradním orgánem české vlády ve věcech lidských práv a jejímiž členy jsou jak zástupci ministerstev, tak i zástupci občanské společnosti.

 
 
 
 

Zahraniční zaměstnanci na trhu práce - informační letáky

 
 

Sdružení pro integraci a migraci vám s radostí představuje nové informační letáky, které vznikly v projektu Zahraniční zaměstnanci na trhu práce, financovaném Evropským sociálním fondem v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Letáky jsou vytvořeny v tištěné i elektronické verzi ve třech jazykových mutacích – v českém, ruském a anglickém jazyce, a to proto, aby byl jejich obsah dostupný co největšímu počtu osob z řad cizinců a cizinek. Letáky informují cizince a cizinky o podmínkách zaměstnávání a rizicích nelegální práce.

 
 
 
 

Zpráva o stavu lidských práv v ČR za rok 2012

 
 

Český helsinský výbor vydal svojí pravidelnou Zprávu o stavu lidských práv v ČR. Do zprávy za rok 2012 přispělo i SIMI, které vypracovalo kapitolu o cizincích. Upozorňuje zde na zpřísňování podmínek pro vstup cizinců na český trh práce, nevyřešené otázky zdravotního pojištění a politické participace migrantů žijících v ČR, jakož i na potíže spojené s vízovým systémem Visapoint a prodlevami Ministerstva vnitra při rozhodování o pobytových povoleních cizinců. Naopak, k příznivějšímu vývoji došlo

 
 
 
 

Připomínky SIMI, OPU a MKC k jednotnému povolení zaměstnanecká karta

 
 

SIMI spolu s partnery OPU a MKC sepsaly připomínky k návrhu novely zákona o pobytu cizinců, kterou vytvořilo Ministerstvo vnitra v souvislosti s implementací tzv. směrnice o jednotném povolení.

Podle českého práva se takovéto jednotné povolení k práci i pobytu na území ČR bude nazývat zaměstnanecká karta.

Ačkoli neziskový sektor vítá zavedení duálního dokladu, poněvadž se tím sníží administrativní zátěž na cizince, ve svých připomínkách však návrhu novely vytýkají i několik nedostatků.

 
 
 
 

Nový projekt Employees Beyond Borders

 
 

Od 1. srpna 2013 jsme partnery v jednoletém mezinárodním projektu Employees Beyond Borders, který realizují čtyři neziskové organizace ze zemí Višegrádské čtyřky pod vedením polského koordinátora Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Hlavní náplní projektu je hloubkový výzkum o dopadech tzv. sankční směrnice 2009/52/ES s cílem zjistit, zda je naplňován účel směrnice odrazovat zaměstnavatele od zaměstnávání cizinců bez oprávnění k pobytu a zajišťovat prevenci pracovního vykořisťování migrantů. Výsledky výzkumu budou posléze prezentovány na národních konferencích v jednotlivých partnerských zemích.

Projekt je podpořen z prostředků Mezinárodního višegrádského fondu.

 
 

Veřejná debata na téma

.

(NE)bezpečná práce -
od prekérní práce
po nucenou kriminalitu

Úterý 5. 11. 2013
v 10 hodin
Evropský dům
Jungmannova 24
Praha 1

.

Pánský klub SIMI

Čtvrtek 31. 10. 2013
19.00 - 21.00
Café Lajka
U Akademie 11
Praha 7

  
   
         
 

Pokud nechcete newsletter nadále dostávat, klikněte na následující odkaz: Odhlásit odběr