Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 444
Novinky SIMI - Newsletter 1/2014
Novinky SIMI - Newsletter 1/2014
 

Otevřte si zpravodaj v prohlížeči zde.

 
   
  SIMI  
 

Novinky SIMI - Newsletter 1/2014

   
 
 
 

Zveme vás ke kulatému stolu o integraci cizinců

 
 

SIMI chystá kulatý stůl "Hledání vhodných způsobů integrace cizinců na lokální úrovni".

V diskusi budeme probírat se zástupci různých subjektů, jak lépe přispět k integraci cizinců na lokální úrovni a jak motivovat cizince k aktivní účasti na dění ve své lokalitě. Budou zde představeny některé zrealizované emergentní projekty či integrační strategie vybraných městských částí hl. m. Prahy.

Zajímate-li se o tuto problematiku, přidejte se do diskuse dne 1. dubna, v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1, od 10 hodin.

 
 
 
 

Co vy a multikulturní výchova?

 
 

Je podle vás multikulturní výchova na školách důležitá?

Baví vaše děti?

A co vy sami, zúčastnili jste se někdy multikulturního večera?

Podpořte naše aktivity a věnujte nám 2 minuty svého času vyplněním krátkého dotazníku. Odměníme se vám spoustou zajímavých akcí pro vás i vaše děti.

 
 
 
 

Bezplatný informační seminář pro migrantky

 
 

Jste cizinka a pracujete v domácnosti nebo máte o tuto práci zájem?

SIMI vás zve na bezplatný informační kurz pro ženy cizinky.

27. března 2014, od 17h do 20h

Creative Gate, Jindřišská 5, Praha 1

Dozvíte se zde:

jak si najít práci

jaká jsou Vaše práva a povinnosti při výkonu zaměstnání

jak podnikat v ČR /seznámíme Vás s tzv.„podnikatelským minimem“  - jak získat živnostenské oprávnění, jak fakturovat apod./

zodpovíme Vaše dotazy z cizineckého a pracovního práva /pobytová problematika, pracovní povolení, pracovní smlouva apod./

seznámíme Vás se změnami souvisejícími s novým zákonem o státním občanství, zaměříme se na vybrané novinky v souvislosti s novým občanským zákoníkem

 
 
 
 

Klub pro interkulturní páry

 
 

SIMI pro vás připravilo pravidelná setkání partnerských/manželských párů, kde jeden je české (slovenské) národnosti a druhý je migrantem

první schůzka se koná již ve čtvrtek 13.března

Co vás čeká:

Sdílení zážitků, pocitů, názorů a zkušeností ze společného života interkulturních partnerů

Inspirace pro ulehčení společného života

Navázání kontaktů

Neformální prostředí

Setkání se mohou účastnit oba partneři nebo jen jeden z páru

Diskuze probíhají v češtině

 
 
 
 

SIMI podpoří cizince k aktivnímu občanství v jejich lokalitách

 
 

Značná část migrantů žijících v České republice se pohybuje a realizuje pouze v prostředí své práce a v kruhu rodiny a blízkých přátel. Jejich život postrádá důležitou dimenzi aktivní účasti na sociálním, kulturním, ekonomickém a politickém dění. Někteří se ve veřejném prostoru obtížně orientují, nedokáží se v něm příhodně a sebevědomě projevit, jiní k tomu nejsou motivovaní nebo jim úplně chybí povědomí o principech fungování občanské společnosti. Právě to chce změnit nový projekt INTEGRO Sdružení pro integraci a migraci (SIMI). Plnohodnotná integrace cizinců totiž nekončí u dveří jejich domovů a pracovišť.

 
 
 
 

Evropský parlament vyjádřil podporu migrantkám v neregulérní situaci

 
 

SIMI vítá nejnovější usnesení Evropského parlamentu v oblasti migrace (2013/2115(INI)), ve kterém členským státům EU navrhuje řadu opatření ke zlepšení postavení tzv. migrantek bez dokladů pobývajících v Evropě.

Přinášíme souhrn zásadních doporučení z usnesení , která se předně týkají podpory sociálních práv, přístupu ke spravedlnosti a pracovních práv těchto migrantek. Věříme, že česká vláda a odpovědná ministerstva zohlední alespoň některá z nich a zajistí i realizaci příslušných opatření v praxi.

 
 
 
 

Záznam z debaty (Ne)bezpečná práce: od prekérní práce po nucenou kriminalitu.

 
 

Začátkem listopadu 2013 jsme při příležitosti návštěvy britských partnerů z Anti-Slavery International uspořádali v Evropském domě debatu, která se věnovala otázkám bezpečnosti práce a zahraničních zaměstnanců. Zejména se zaměřovala z pohledu České republiky a Velké Británie na to, kde začíná a končí prekérní práce, jak ji odhalovat a postihovat a jak posuzovat ty, kdo byli pod silným nátlakem nebo v tísni přinuceni se podílet na trestném činu.

Pokud jste debatu nestihli osobně, nabízíme vám z ní stručný záznam a prezentace některých hostů.

 
 
 
 

Podpora cizinců v České republice – projekt Pomocná ruka 5

 
 

S počátkem roku 2014 jsme zahájili realizaci projektu Pomocná ruka 5 na podporu cizinek a cizinců v Praze a Středočeském kraji.

Pracovníci SIMI budou dále poskytovat individuální právní a sociální poradenství, asistenci a psychosociální pomoc. Klientům budeme asistovat při styku s úřady a jinými veřejnými institucemi a při dalších situacích souvisejících s jejich integrací do české společnosti. V rámci projektu uspořádáme také 14 informačních seminářů, zaměřených na zvýšení právního povědomí v souvislosti s novým občanským zákoníkem a dalšími legislativními novinkami.

 
 
 
 

Aktuální změny pro získání státního občanství ČR

 
 

Od 1. 1. 2014 nabyl účinnost nový zákon č. 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky.

Připravili jsme pro Vás přehled změn v samostatné sekci Praktických informací pro cizince. Čtěte...

 
 
 
 

Změna v přístupu MPSV k zaměstnávání rodinných příslušníků občana EU

 
 

Na základě šetření Veřejného ochránce práv, který se zabýval otázkou přístupu rodinných příslušníků občanů EU k zaměstnání v České republice, se Ministerstvo práce a sociálních věcí přiklonilo k názoru, že rodinní příslušníci občanů EU a ČR mají volný vstup na trh práce.

 
 

Chystáme:

Manuál pro cizince a pro pracovníky pomáhajících profesí o otázkách týkajících se pravidel zaměstnávání cizinců, bezpečnosti při práci, možností řešení pracovněprávních sporů či též způsobů komunikace se zaměstnanci z jiných kultur. Manuál bude k dispozici v češtině, ruštině a angličtině, v tištěné i elektronické podobě.

Kulatý stůl v Berlíně pro tvůrce politik z Německa a České republiky na téma "Zahraniční pracovníci - zaměstnanci druhé kategorie?", kde si účastníci budou vyměňovat zkušenosti a názory k stále rozšířenějšímu obcházení pracovněprávních předpisů při zaměstnávání cizinců na nízko kvalifikovaných pozicích.

Děkujeme Velvyslanectví České republiky v Berlíně za bezplatné poskytnutí prostor pro tuto akci.

Výzkum o dopadech a naplňování tzv. sankční směrnice 2009/52/ES z pohledu odpovědných státních orgánů, pomáhajících profesí a zaměstnavatelů.

  
   
         
 

Pokud nechcete newsletter nadále dostávat, klikněte na následující odkaz: Odhlásit odběr