Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 428

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/www/migrace.com/www/migrace.com/adm/sys/fnc_nl.php on line 444
Novinky SIMI - Newsletter 2/2014
Novinky SIMI - Newsletter 2/2014
 

Otevřte si zpravodaj v prohlížeči zde.

 
   
  SIMI  
 

Novinky SIMI - Newsletter 2/2014

   
 
 
 

Výsledky výzkumu: Zaměstnávání cizinců - dopad sankční směrnice v praxi

 
 

Socioložka Marie Jelínková zpracovala pro SIMI expertní zprávu, která obsahuje výsledky kvalitativního výzkumu o dopadech tzv. sankční směrnice a dalších otázkách v oblasti zaměstnávání cizinců v ČR, včetně vyplývajících doporučení. Výzkum probíhal formou strukturovaných rozhovorů s 19 respondenty z řad státní správy, zaměstnavatelů, expertů a nevládního sektoru.

Výzkum a zpráva byly provedeny v rámci mezinárodního projektu Employees Beyond Borders, financovaného z prostředků Mezinárodního višegrádského fondu který realizovaly čtyři nevládní organizace ze zemí V4: Polska, Slovenska, Maďarska a České republiky.

 
 
 
 

Jsou migrantky nad 40 na vedlejší koleji?

 
 

Pracovní diskriminace žen není v České republice žádnou novinkou. Společně s diskriminací věkovou patří k jedné z hlavních překážek zařazení na trh práce. Přidá-li se i diskriminace kvůli etnické a sociální příslušnosti, které u nás může čelit až 189 tisíc legálně pobývajících migrantek, jedná se o velice těžko překonatelnou bariéru.

 
 
 
 

Integrace cizinců na lokální úrovni může mít mnoho podob! V praxi je ukazuje i projekt INTEGRO

 
 

SIMI a jeho partneři z Kypru, Německa, Rakouska a Velké Británie hledají za použití jednotné metodologie nejvhodnější způsoby pro úspěšné začlenění cizinců do místních společností. Kupř.:

politickou participací

pozvednutím práv domácích pracovnic

prací s médii a vytvářením mediační agentury

snahou o uplatnění vzdělání migrantů v zaměstnání

či větší otevřeností služeb místních orgánů cizincům.

 
 
 
 

Od 24. 6. 2014 platí nová úprava pro zaměstnávání cizinců

 
 

Jsou zrušena dlouhodobá víza za účelem zaměstnání,  dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání a zelené karty.

Nově jsou zavedeny zaměstnanecké karty.

Podrobné informace se dozvíte zde.

S případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat

 
 
 
 

SIMI v Berlíně: záznam z kulatého stolu o zahraničních pracovnících

 
 

Nevládní organizace SIMI, OPU a MKC sezvaly dne 10. dubna 2014 české a německé odborníky na půdu velvyslanectví České republiky v Berlíně ke kulatému stolu na téma „Zahraniční zaměstnanci – pracovníci druhé třídy?“. Představitelé odborů, ministerstev práce, inspektorátů práce a neziskového sektoru z Německa a ČR zde diskutovali o tom, v čem a jakým způsobem se mění formy zaměstnání a práce u zahraničních pracovníků v těchto dvou zemích.

 
 
 
 

Víte, kdo Vám doma uklízí? Migrantky a placená práce v domácnosti - výstupy z konference

 
 

Dne 13. 6. se v prostorách CERGE, Praha 1 konala závěrečná konference projektu Rovné šance, na které byly mimo jiné představeny výsledky unikátního výzkumu ekonomického a sociálního postavení domácích pracovnic v ČR.

Sledujte videa a fotogalerii z konference:

 
 
 
 

Výročka SIMI 2013

 
 

Jste migrační expert nebo začátečník? Zkuste odpovědět na 12 otázek kvizu v naší nové výroční zprávě! Cestou se dozvíte zajímavosti ze světa migrace a práce SIMI za rok 2013.

 
 
 
 

Kulatý stůl o integraci cizinců na lokální úrovni - DOPORUČENÍ PRO MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY

 
 

1. dubna se v AKC na Praze 1 uskutečnil první kulatý stůl projektu INEGRO s názvem "Hledání vhodných způsobů integrace cizinců na lokální úrovni".

Diskuse se zúčastnili zástupci různých subjektů - úřadů městských částí, ministerstev, neziskových organizací a migrantů. Hovořilo se na téma jak lépe přispět k integraci cizinců na lokální úrovni a jak motivovat cizince k aktivní účasti na dění ve své lokalitě.

Přečtěte si ZÁPIS z tohoto setkání!

Obsahuje výsledky mapování potřeb samotných migrantů a migrantek, jakož i souhrn dosavadních integračních strategií a praxí některých městských částí Prahy. Z akce vzešlo i několik podnětných doporučení pro místní samosprávy - viz níže.

Sledujte též náš web a Facebook SIMI.

 
 
 
 

Vychází manuál BEZPEČNÁ PRÁCE

 
 

SIMI a jeho partneři OPU a MKC právě vydávají manuál BEZPEČNÁ PRÁCE, který je předně určen cizincům a cizinkám, ale může sloužit řadě dalších osob - pracovníkům neziskových organizací, odborovým organizacím apod.

 
 

Komparativní souhrn výsledků národních výzkumů o dopadech sankční směrnice ze všech zemí V4 bude k dispozici již během srpna!

V úterý 16. září 2014 chystáme mezinárodní konferenci z projektu Zahraniční zaměstnanci na trhu práce. Zúčastní se jí i naši partneři z Německa a Velké Británie, z českých hostů pak zástupci státní správy, neziskového sektoru a akademici. Pozvánku zašleme včas!

Spolupracujeme s městskými částmi Praha 2, 3 a 5 na zlepšení integrace cizinců na lokální úrovni. Budeme např. zavádět službu interkulturních pracovníků na úřadech těchto městských částí či podněcovat cizince, kteří zde žijí k aktivnímu občanství ve svých lokalitách.

HLEDÁME PROŠKOLENÉ INTERKULTURNÍ PRACOVNÍKY PRO SPOLUPRÁCI!

Ve dnech 28.-29.10.2014 pořádáme spolu se zahraničními partnery a evropskou sítí PICUM veřejné slyšení na půdě Evropského parlamentu o situaci pracovních migrantů bez oprávnění k pobytu v zemích V4!

  
   
         
 

Pokud nechcete newsletter nadále dostávat, klikněte na následující odkaz: Odhlásit odběr