Výsledky výzkumu: Zaměstnávání cizinců - dopad sankční směrnice v praxi Výsledky výzkumu: Zaměstnávání cizinců - dopad sankční směrnice v praxi

Socioložka Marie Jelínková zpracovala pro SIMI expertní zprávu, která obsahuje výsledky kvalitativního výzkumu o dopadech tzv. sankční směrnice a dalších otázkách v oblasti zaměstnávání cizinců v ČR, včetně vyplývajících doporučení. Výzkum probíhal formou strukturovaných rozhovorů s 19 respondenty z řad státní správy, zaměstnavatelů, expertů a nevládního sektoru.

Výzkum a zpráva byly provedeny v rámci mezinárodního projektu Employees Beyond Borders, financovaného z prostředků Mezinárodního višegrádského fondu který realizovaly čtyři nevládní organizace ze zemí V4: Polska, Slovenska, Maďarska a České republiky.

více

SIMI v Berlíně: záznam z kulatého stolu o zahraničních pracovnících SIMI v Berlíně: záznam z kulatého stolu o zahraničních pracovnících

Nevládní organizace SIMI, OPU a MKC sezvaly dne 10. dubna 2014 české a německé odborníky na půdu velvyslanectví České republiky v Berlíně ke kulatému stolu na téma „Zahraniční zaměstnanci – pracovníci druhé třídy?“. Představitelé odborů, ministerstev práce, inspektorátů práce a neziskového sektoru z Německa a ČR zde diskutovali o tom, v čem a jakým způsobem se mění formy zaměstnání a práce u zahraničních pracovníků v těchto dvou zemích.

více

Jsou migrantky nad 40 na vedlejší koleji? Jsou migrantky nad 40 na vedlejší koleji?

Pracovní diskriminace žen není v České republice žádnou novinkou. Společně s diskriminací věkovou patří k jedné z hlavních překážek zařazení na trh práce. Přidá-li se i diskriminace kvůli etnické a sociální příslušnosti, které u nás může čelit až 189 tisíc legálně pobývajících migrantek, jedná se o velice těžko překonatelnou bariéru.

více

Další novinky

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: