Home  /  Our work  /  Gallery / Videos  /  Videos

Respect the rights of domestic workers! Domestic work is also work.

The video was produced as part of the Equal Opportunities on the Doorstep of Czech Households campaign, with the aim of informing the public about the rights and obligations associated with the employment of foreign women in Czech households. Be a fair employer too. You can watch the video also in English. The project is financed by the European Social Fund through the Operational Programme Human Resources and Employment and the State Budget of the Czech Republic, under the priority axis Social Integration and Equal Opportunities. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v prioritní ose Sociální integrace a rovné příležitosti.

Gallery / Videos

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: