Důležité informace z MV ČR Důležité informace z MV ČR

POZOR!!

Pobytová agenda: Od 17. 7. 2020 končí přechodné období, které bylo v souvislosti s COVID 19.

Od 17. 7. 2020 se bude při řešení pobytových záležitostí postupovat dle zákona o pobytu cizinců, především již nebude možné žádosti o pobyt, u kterých je vyžadována osobní účast, zasílat poštou.

Přečtěte si také podmínky návštěvy pobytových pracovišť Ministerstva vnitra po 1. červenci 2020. Více informací zde: https://1url.cz/az3bJ

více

Domácí násilí za COVIDU -19 Domácí násilí za COVIDU -19

Naše partnerská organizace Česká ženská lobby (ČŽL) vydala tiskovou zprávu (TZ) zaměřující se na domácí násilí za Covidu-19. TZ byla vydána na základě kvalitativního výzkumu, jehož první fáze sběru dat probíhala od 18. 4. 2020 do 5. 6. 2020 a to formou rozhovorů s oběťmi násilí a sledování vývoje konkrétních anonymizovaných případů. Z výzkumu vyplynulo, že v důsledku nouzového stavu a souvisejících preventivních opatření vzrostl počet incidentů domácího násilí.

Celá TZ dostupná zde.

více

Uspořádali jsme online debatu. ve které se setkaly migrantky a Romky Uspořádali jsme online debatu. ve které se setkaly migrantky a Romky

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), Česká ženská lobby (ČŽL) a romská ženská skupina Manushe (Slovo 21) spojili síly, aby poukázali na ženy, které ve společnosti nejsou vidět / slyšet. Uspořádali tak společnou debatu, která těmto ženám umožnila promluvit o jejich problémech za nouzového stavu v ČR a poukázat na některé z problémů, se kterými se setkávají ženy z řad minority v České republice.

Každá z nich přišla s jiným příběhem, každá si prošla různými výzvami - osobními, zdravotními, pracovními i rodinnými. Všechny však spojovalo odhodlání překonat pandemickou krizi s pozitivním přístupem a pokud to šlo, tak pomáhaly i dalším lidem ve svém okolí.

více

Další novinky