Podporujeme iniciativu organizace META a ČOSIV Podporujeme iniciativu organizace META a ČOSIV

Otevřený dopis ministrovi školství od organizace META, o.p.s. k novele inkluze reaguje na vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Novela vyhlášky zásadním způsobem mění možnosti podpory asistentem pedagoga. Nově vymezuje pouze úzký okruh dětí a žáků, kteří mají na tuto podporu nárok. Děti a žáci, kteří nerozumí vyučovacímu jazyku, do této skupiny již nebudou patřit. Organizace META, o.p.s. se tak připojila ke stanovisku ČOSIV, České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, k návrhům na změny a zároveň v otevřeném dopise upozorňuje ministra školství na negativní dopady navrhovaných změn na děti a žáky s neznalostí či nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka.

více

S dobrovolnicemi k přijímačkám! Jak jsme připravovali žáky-migranty na zkoušky na střední školu S dobrovolnicemi k přijímačkám! Jak jsme připravovali žáky-migranty na zkoušky na střední školu

V době uzavření škol z důvodu epidemie Covid-19 na jaře 2020 jsme vydali výzvu, že hledáme dobrovolníky pro distanční doučování žáků-migrantů. Míra odezvy nás příjemně překvapila. Během krátké doby jsme navázali spolupráci s 10 dobrovolníky a dobrovolnicemi. Ti se poté po několik následujících měsíců jednou až třikrát týdně spojovali online s žáky se zájmem o doučování. Probírali s nimi úkoly ze školy, pomáhali jim při komunikaci se školou a učiteli a snažili se zlepšit jejich znalosti češtiny a dalších předmětů. Tato série článků popisuje několik příkladů toho, jak si naši dobrovolníci vedli, s jakými problémy se setkávali a čeho se jim podařilo dosáhnout.

více

Info pro držitele krátkodobých a mimořádných pracovních víz a víz za účelem sezónního zaměstnání Info pro držitele krátkodobých a mimořádných pracovních víz a víz za účelem sezónního zaměstnání

  • Jste držitelem krátkodobého víza za účelem zaměstnání, víza za účelem sezónním nebo mimořádného pracovního víza?
  • Uplynula platnost vašeho povolení k zaměstnání po 12. 3. 2020?

Pokud vám zaměstnavatel prodloužil pracovní smlouvu nebo s vámi uzavřel smlouvu novou, prodlužuje se platnost vašeho povolení k zaměstnání do 16. 11. 2020.

Současně máte povinnost do 16. 11. 2020 z území ČR vycestovat.

Více informací na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR zde.

Další novinky