Právní poradenství

SIMI nabízí cizincům žijícím v České republice bez ohledu na jejich pobytový status bezplatné právní poradenství.

Veškeré námi poskytované bezplatné poradenství směřuje k plné integraci cizinců do společnosti. Snažíme se klienty vybavit takovými znalostmi a schopnostmi, aby mohli během svého života na území ČR vystupovat samostatně a stát se plnohodnotnými členy naší společnosti. Bezplatné právní poradenství znamená v praxi jednodušší a včasné řešení možných problémů klientů a snadnější orientaci v novém prostředí. Předchází se tak krizovým a konfliktním situacím, které by mohly vyplývat z neznalosti právní úpravy. Právní poradenství vychází z podrobné znalosti a analýzy platného českého a mezinárodního práva, judikatury soudů a dlouholetých zkušeností organizace v této oblasti.

Poskytujeme komplexní právní poradenství zejména poradenství v oblasti cizineckého a uprchlického práva.

  • Právníci asistují klientům při úpravě pobytů v režimu zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu (pomoc při přípravě dokumentů a podkladů, podávání žádostí, kontaktů s cizineckou policií, podání k soudu, právní zastupování).
  • V oblasti práva uprchlického poskytujeme základní informace o řízení o mezinárodní ochraně, jeho průběhu, právech a povinnostech žadatelů o mezinárodní ochranu, azylantů a osob, jimž byla udělena doplňková ochrana.
  • V konkrétních případech pak poskytujeme individuální asistenci po celou dobu řízení (účast při pohovorech, sepisování žalob, zastoupení před soudy), prodlužování doplňkové ochrany atd.

Naše služby se však týkají téměř všech životních situací, do kterých se cizinci na území ČR dostávají, poskytujeme právní pomoc při

  • uzavírání sňatků a registrovaného partnerství mezi cizinci nebo mezi cizincem a občanem ČR,
  • při úpravě pobytu dětí narozených ze smíšených manželství.
  • Velká část našich klientů se na nás obrací v souvislosti s hospodářskou krizí s problémy pracovně - právními, kdy spolu s klienty řešíme např. neoprávněné ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, zadržování a nevyplácení mzdy a další porušování pracovního práva.

Právní poradenství je klientům (cizinkám a cizincům) poskytováno bezplatně, v českém, ruském, anglickém, německém a francouzském jazyce. V konkrétních případech jsme schopni zabezpečit tlumočení do dalších jazyků.

Ve většině případů je právní poradenství poskytováno s individuálním přístupem a se znalostí potřeb klienta. Při poradenství je kladen důraz na to, aby se klient seznámil alespoň se základními právy a povinnostmi a tak došlo k minimalizování negativních jevů, které by mohly vyplývat z neznalosti právní úpravy.

Problémy našich klientů řešíme ve spolupráci se státními subjekty, především s MV ČR (Odbor azylové a migrační politiky, Správa uprchlických zařízení, Policie České republiky), Úřady práce a různými zdravotnickými a školskými zařízeními. Spolupracujeme také s ostatními nestátními subjekty (např. Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, Organizace pro pomoc uprchlíkům, IOM Praha, La Strada, Armáda spásy).

Právní a sociální poradenství

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: