Úvod  /  Kdo jsme

Naše členství

Sdružení pro integraci a migraci se při své činnosti dlouhodobě věnuje podpoře rozvoje občanské společnosti a upevnění koalice nevládních organizací i dalších subjektů v tom smyslu, aby byly schopny účinněji hájit práva sociálně vyloučených skupin obyvatelstva, zejména cizinců a uprchlíků. Vedeno touto myšlenkou se proto SIMI aktivně angažuje v různých lidskoprávních uskupeních s působností jak v České republice, tak na mezinárodní úrovni.

Spolupráce v ČR

V České republice SIMI využívá členství v různých sítích k lepší propagaci svých činností, ale především pak k výměně informací s jinými subjekty v oblasti migrace a ke sdílenému vyjadřování postojů na aktuální migrační dění. Neméně důležitým aspektem takové spolupráce je možnost získávání různých forem podpory pro své pracovníky či klienty. Na specializovaných portálech pak poskytujeme internetové poradenství či publikujeme odborné články a komentáře, popřípadě také pozvánky na akce. V současnosti SIMI spolupracuje s následujícími platformami a portály na národní úrovni:

Mezinárodní spolupráce

Na mezinárodní úrovni působí Sdružení pro integraci a migraci především prostřednictvím členství v několika evropských či nadnárodních lidskoprávních sítích. V rámci realizovaných projektů pak SIMI úzce spolupracuje s dalšími zahraničními nevládními organizacemi z oblasti migrace.

Naše členství

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: