Důležité informace COVID-19

Rok 2020 nás všechny postavil před velkou výzvu - pandemii onemocnění COVID 19. Získat spolehlivé informace o aktuálních opatřeních a jejich dopadu na různé oblasti našich životů bylo důležité pro všechny, pro migranty však mnohem náročnější, a to nejen kvůli jazykové bariéře. V projektu Praha integruje jsme proto připravili sérii informačních materiálů v různých jazycích, které jsme dali k dispozici jak migrantům, tak českým veřejným institucím, například městským částem, abychom jim usnadnili komunikaci tématu směrem k obyvatelům, kteří dostatečně neovládají češtinu.

Informační materiály o opatřeních z jara 2020:

Kontakt:

POZOR - změny se mohou měnit. Sledujte průběžně informace na webových stránkách Vlády ČR: www.vlada.cz.

Dále sledujte informace na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: MPSV a Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx.