Zahraniční partnerské organizace

Od roku 2009 se SIMI začalo intenzivně věnovat i rozvoji mezinárodní spolupráce s jednotlivými nevládními organizacemi. Především díky významnému dvouletému projektu SIMI Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci, podpořenému z prostředků Evropského sociálního fondu, byla navázána spolupráce s renomovanými lidsko-právními organizacemi Solidariedade Imigrante (SOLIM) z Portugalska a SOS Racismo – Mugak ze Španělska. (www.solimigrante.pt, www.mugak.eu)

Spolupráce s těmito partnery byla zaměřena na výměnu informací a zkušeností z oblasti nelegální migrace za účelem získání příkladů dobré praxe v otázkách regularizace, a zejména pak při začleňování migrantů na legální trh práce. V tomto duchu se v letech 2009 a 2010 uskutečnily zahraniční stáže pracovníků SIMI v Lisabonu a San Sebastianu, stejně tak jako semináře v Praze pro zástupce zahraničních partnerů. Pestrá náplň programu těchto několikadenních setkání dokazovala, že spolupráci lze rozvíjet mnoha směry. Mezi nejvýznamnější výstupy se řadí například vypracování komplexní právní analýzy o nelegální migraci, trhu práce a regularizaci. Součástí mezinárodní spolupráce byla jednoroční stáž naší spolupracovnice Šárky Zelenkové u portugalské organizace SOLIM, která zde sbírala materiály, prováděla šetření mezi zdejšími migranty a zpracovávala studii o regularizačních procesech v Portugalsku. Spolupráce s uvedenými zahraničními partnery pak vyvrcholila společnou veřejnou prezentací výsledků projektu na konferenci pod názvem Regularizace nelegální migrace v dubnu 2011. Výstupy z projektu jsou ke stažení v sekci Regularizace/nelegální migrace.

Spolupráce se Solidariedade Imigrante pokračuje i nadále, a to v dalším dvouletém projektu Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v ČR, opět financovaném ze zdrojů Evropského sociálního fondu. K účasti na tomto projektu byla dále přizvána zavedená organizace Zentrum fűr MigrantInnen Tirol z rakouského Innsbrucku, která má dlouhodobé zkušenosti v oblasti sociální integraci pracovních migrantů, a to především díky přímé spolupráci s místním úřadem práce a zemskou vládou Tyrolska. K rozvinutí vzájemných vztahů postupně dochází prostřednictvím výměnných pobytů pracovníků partnerských organizací, při nichž si předávají informace o problematice pracovní migrace. Více informací o aktivitách a výstupech z tohoto projektu naleznete v sekci Pracovní migrace. (www.zemit.at)

Z uplynulých let stojí za zmínku spolupráce s některými dalšími zahraničními organizacemi. Například v rámci své publikační činnosti se SIMI aktivně podílelo na realizaci tzv. projektu DEVAS o podmínkách cizinců v detenčních zařízeních, který probíhal v letech 2009–2010 pod vedením mezinárodní organizace Jesuit Refugee Service – Europe ve 23 zemí EU. Výsledkem je obsáhlá komparativní publikace na uvedené téma (ke stažení v sekci Publikace) (www.jrs.net).

Aktivity směřované na majoritní společnost byly zase realizovány v partnerství s maďarskou nevládní organizací Hungarian Baptist Aid a italskou organizací GVC Italia. Ze společného projektu Změna přístupu evropské mládeže k rozvojovým zemím s pomocí migrantů vzešel tištěný komiks s příběhy uprchlíků pro žáky 2. stupně základních škol (ke stažení v sekci Publikace) a dále obdobně laděný animovaný film, jež vytvořili mladí migranti společně s českými studenty. (www.baptistasegely.hu, www.gvc-italia.org)

Naše členství

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: