Sociální poradenství

Sociální poradenství je jednou ze základních činností naší organizace a poskytujeme je především v těchto oblastech:

  • zaměstnání - asistence při nalezení, získání či udržení pracovního místa,
  • poskytování informací o právech a povinnostech cizinců vzhledem k trhu práce v ČR, a to jak pro zaměstnanecký poměr, tak pro samostatně výdělečnou činnost,
  • bydlení,
  • zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení a sociálních dávek a důchodů,
  • vzdělávání,
  • rodinného života a péče o děti.

V rámci sociálního poradenství řešíme často problémy rodin s dětmi, seniorů či nemocných, kteří se o sebe nemohou sami postarat a v každodenním životě narážejí na nejrůznější překážky. Sociální pracovníci jim pomáhají při jednání se školami, úřady práce, nemocnicemi či zdravotními pojišťovnami, doprovází je na jednotlivé úřady a snaží se  podpořit jejich integraci do české společnosti.

Konkrétní praktické informace ohledně života cizinců najdete zde nebo kontaktujte přímo naše sociální pracovníky telefonicky, mailem nebo nás přijďte navštívit do našich kanceláří.

Jak poskytujeme sociální poradenství

Služby jsou poskytovány v sídle organizace v Praze a také na určených místech v rámci terénních programů ve formě depistáže a doprovodu. Každý uchazeč o službu je nejprve seznámen s nabídkou poskytovaných služeb a se způsobem poskytování služeb, je definována zakázka a uchazeč podepíše informovaný souhlas s vedením spisové dokumentace. Pracovníci organizace jsou schopni poskytovat poradenství v jazyce českém, anglickém, francouzském a ruském, v odůvodněných případech je možné zajistit tlumočení i do dalších jazyků.

Komu poskytujeme sociální poradenství

Našimi klienty jsou všichni cizinci bez ohledu na pobytový status, včetně žadatelů o mezinárodní ochranu, azylantů i osob bez oprávnění k pobytu na území. Služba je poskytována adresnou nebo anonymní formou. Pracovníci SIMI poskytují poradenství rovněž telefonicky a prostřednictvím internetu, kde odpovídají na dotazy položené přes email, skype, facebook.

Jaké zásady respektujeme

Odborné sociální poradenství SIMI je registrovanou sociální službou v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., a všichni pracovníci splňují odbornou způsobilost a bezúhonnost. Klienti nejsou diskriminovaní na základě svého věku, barvy pleti, mateřského jazyka, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu či ekonomické situace a služby jsou jim poskytovány rovnocenně bez ohledu na etnickou, národnostní, sociální, náboženskou a jinou příslušnost. Poskytovaná služba respektuje jedinečnost, důstojnost a nezávislost klienta, jeho soukromí a právo vlastní volby. Je poskytována s důrazem na zplnomocňování klienta a s ohledem na zajištění kontinuity pomoci.

Právní a sociální poradenství

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: