Informace ke Covid-19

Vláda ČR vyhlásila od dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů nouzový stav, během kterého může dojít k mnoha omezením běžného života v ČR. Proto je nezbytně nutné věnovat pozornost nejnovějším informacím. Ty často nejsou dostupné v jiném než českém jazyce, proto se při pochybnostech neváhejte obrátit na nás nebo na naše kolegy z jiných organizací.

Kontakt:

  • tel.: +420 224 224 379
  • Mobil: +420 605 263 035, +420 603 547 450
  • E-mail: poradna@migrace.com

Naše klienty se snažíme průběžně o změnách informovat. V dokumentech níže přinášíme souhrn některých změn týkajících se:

Dokumenty jsou dostupné v češtině, angličtině, ruštině, vietnamštině a mongolštině.

Sledujte průběžně naše webové stránky a Facebook.

AKTUALIZACE INFORMACÍ K 15. DUBNU (17:00)

Aktualizace informací k ukončení nouzového stavu (17.5.2020).

POZOR - změny se mohou měnit. Sledujte průběžně informace na webových stránkách Vlády ČR: www.vlada.cz.

Dále sledujte informace na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: MPSV a Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ. COVID-19

12 марта 2020 года было объявлено чрезвычайное положение сроком на 30 дней, в течение которого могут возникнуть многие ограничения в повседневной жизни в ЧР. Поэтому необходимо следить за последней информацией. Чаще всего такая информация доступна исключительно на чешском языке, поэтому при любых сомнениях обратитесь к нам или к нашим коллегам из других организаций.

Ниже вы найдете информацию КАСАЮЩАЯСЯ:

Для индивидуальных консультаций обращайтесь на:

КОНСАЛТИНГ / КОНТАКТЫ

THÔNG TIN CHO NGƯỜI DI CƯ COVID-19

Ngày 12 tháng ba 2020, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố cho thời gian 30 ngày, trongthời gian này có thể sẽ có nhiều hạn chế trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra ở CH Séc. Do đó bắt buộc phải chú ý đến các thông tin mới nhất. Những thông tin này thường không có sẵn bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Séc, vì vậy nếu nghi ngờ, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi hoặc các đồng nghiệp của chúng tôi từ các tổ chức khác. Dưới đây là tổng quan ngắn gọn về các biện pháp có hiệu lực vào ngày 26 tháng ba năm 2020 (17:00) về di cư và cư trú.

CHÚ Ý - không phải tất cả các biện pháp có hiệu lực kể từ ngày này đều được đưa vào tổng quan; để biết tổng quan đầy đủ, hãy xem trang web của Chính phủ Cộng hòa Séc tại www.vlada.cz.

Để biết thêm thông tin và cập nhật diễn biến hiện tại, xin vui lòng theo dõi trang web của Phòng Chính sách tị nạn và di dân https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx.

Bộ Y tế CH Séc vừa mở đương dây nóng tiếng Việt phục vụ cộng đông Việt nam.

Kể từ ngày hôm nay các bạn có thể gọi đến đường dây nóng 1212 (sau đó bấm số 9), sẽ có người trả lời các bạn bằng Tiếng Việt cho những câu hỏi về dịch bệnh.


Thông tin y tế tại Cz với sự hợp tác của Viet Up, Văn Lang và nhiều cá nhân khác đã lập lên trang web thông tin về COVID-19 tại CHS bằng tiếng việt. Trang bao gồm những thông tin về dịch bệnh và số liên lạc quan trọng.

ЗОРИУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ: COVID-19

2020 оны 3-р сарын 12-ны өдөр 30 хонгийн онц байдал зарласанаар ЧУ дах өдөр тутмын амьдралын хүрээнд нилээд олон хязгаарлалт тулгарна тиймээс цаг үеийн мэдээлэлд анхааралтай хандах хэрэгтэй. Мэдээлэл ихэнхдээ зөвхөн чех хэл дээр гардаг учраас эргэлзэсэн мэдээллээ санаа зоволтгүйгээр манай байгууллага болон бусад байгууллагад хандаж асууж тодруулж болно. 3 сарын 26-ны (17:00) өдрөөр хүчинтэй байгаа мэдээллийн гадаад иргэдтэй холбоотой гаргаж арга хэмжээний товчлол багтсан болно. Энэ цаг үеийн шийдвэр бүх арга хэмжээг энд багтаагүй гэдгийг анхаарна уу.

Бусад бүх чиглэл, арга хэмжээний дэлгэрэнгүйг ЧУ-ын засгийн газрын www.vlada.cz. хуудсаас харна уу.

Мэдээллийг татаж авах

Цаг үеийн шинэчлэлтүүдийн талаарх мэдээллийг ОАМП-ын вэбсайтаас авна уу https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx

Ke stažení

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: