Celorepublikové sítě

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v České republice

Konsorcium vzniklo v září roku 2000 jako platforma NNO pracujících s uprchlíky v ČR. V létě 2010 změnilo své stanovy a zahájilo novou etapu své činnosti. V současnosti Konsorcium sdružuje jedenáct nevládních organizací z oblasti migrace a jeho hlavním cílem je aktivně se podílet na tvorbě migrační politiky a seznamovat veřejnost se situací migrantů v českém i evropském kontextu. SIMI je zakládajícím členem Konsorcia a významnou měrou se podílelo na jeho revitalizaci.

Výbor pro práva cizinců při Radě vlády pro lidská práva

Poradní orgán Vlády ČR, jehož podněty slouží Radě vlády ČR pro lidská práva jako podklad pro doporučení, která předkládá české vládě, jaká opatření přijímat v souvislosti s migrací a azylovým řízením. Ředitelka SIMI Magda Faltová zastává od roku 2015 funkci předsedkyně tohoto výboru. Zásadními tématy pro Výbor byly v loňském roce podmínky zajišťování cizinců v detencích, relokace a přesídlování uprchlíků, jakož i chystaná novela zákona o pobytu cizinců.

Pracovní skupina pro ekonomickou migraci při Ministerstvu průmyslu a obchodu

Toto fórum spojuje ke společné debatě o otázkách pracovní migrace představitele významných korporací se zástupci státní správy. SIMI zde působí jako stálý pozorovatel a seznamuje členy skupiny s advokační činností Konsorcia.

Regionální poradní platforma Integračního centra Praha

Platforma je místem výměny zkušeností a informací v oblasti integrace cizinců mezi celkem 64 zástupci neziskových organizací, městských úřadů a dalších zainteresovaných institucí působících v hlavním městě Praha. Pracovníci SIMI se i vloni opět zapojili do tvorby Akčního plánu pro realizaci Koncepce integrace cizinců hl. m. Prahy na další roční období a dále byli přizváni k přípravám nové koncepce pro období 2018-2020.

Pro Bono Aliance
(dříve PILA – Public Interest Lawyers Association)

sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv a dalších veřejných zájmů. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí. Pro naplnění svého poslání Pro bono aliance připravuje vzdělávací akce, podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi právníky neziskových organizací a jiných právních profesí, atp.

Naše členství

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: