Připomínky, stížnosti

Zájemci i uživatelé o sociální služby SIMI mají právo vznášet směrem k pracovníkům organizace náměty, kritické připomínky a stížnosti na kvalitu a způsob poskytování služeb, které organizace deklaruje jako svůj veřejný závazek. Skutečnost, že klient uplatnil připomínku, námět či stížnost, nebude mít vliv na způsob či kvalitu poskytované služby a na korektní a profesionální přístup zaměstnanců organizace k jeho osobě. Stěžovatel má právo zvolit si zástupce, který ho bude v postupu řešení stížnosti zastupovat.

O možnosti podání stížnosti je klient informován při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby. Nebo v prostorách organizace, s kterými se může seznámit před vstupem do služby. Tato informace je vypracována v jazykových mutacích (český jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk).

Není – li klient spokojen s vyřízením své stížnosti, má právo se odvolat k nezávislému orgánu, kterým je správní rada SIMI, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ombudsman ČR.

Kontaktní osobou SIMI pro vyřizování stížností je ředitelka Magda Faltová. Kontaktní údaje jsou faltova@migrace.com, tel: 224 224 379, stížnost můžete vhodit do schránky v prostorách SIMI nebo poslat poštou na adresu Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, Havlíčkovo náměstí 2, 130 00 Praha 3.

Právní a sociální poradenství

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: