Terapeutické konzultace

Všem klientům, kteří se nalézají v obtížné osobní nebo psychické situaci, nabízíme možnost poskytnutí bezplatné podpory a odborného poradenství.

Zájemcům doporučujeme, aby se se předem domluvili na konzultaci a naším poradcem Františkem Cihlářem


Konzultace se mohou týkat širokého spektra záležitostí:

  • osobní, vztahové nebo rodinné problémy a těžkosti s výchovou dětí,
  • rozmanité problémy v zaměstnání, nenaplněná očekávání nebo pocity dlouhodobého neúspěchu, odcizenosti, generační nedorozumění nebo problémy se soužitím u smíšených sňatků,
  • možné negativní reakce na vlastní osobu, zažívané zde v České republice (např. v souvislosti s jejich původem, etnicitou, jazykem či vyznáním) atd.

Mezi našimi klienty mohou být také osoby, které:

  • se staly obětí obchodování, vykořisťování, nebo jiné trestné činnosti i zde v České republice, musely uprchnout ze své země (např. kvůli obavám o svůj život, svobodu, rodinu nebo majetek)
  • čelily pronásledování z politických, náboženských, etnických nebo jiných důvodů a potřebovaly by se o svoje starosti podělit
  • jsou osamělé, bez kontaktů s lidmi


Pokud by problematika konzultace přesahovala naše možnosti, můžeme klientům nabídnout zprostředkování kontaktu na odbornou psychologickou nebo psychiatrickou péči.

franky3_1383575651.jpgFrantišek Cihlář

Jako poradce pracuji již více než 10 let, konzultace nabízím v češtině, angličtině a ruštině. Pracuji se ženami, muži i partnerskými páry - se všemi, kteří se necítí dobře, jsou smutní, zklamaní, nazlobení, nešťastní ve svém životě, vztahu, práci i jinde.

Při svých konzultacích plním zejména roli průvodce - s klienty procházíme jejich aktuální situaci a společně hledáme nové pohledy na mnohdy složité a zdánlivě těžko řešitelné problémy. Klientům zpravidla neradím, jak mají postupovat, spíše společně pracujeme na tom, aby v sobě sami nalézali cestu k vyřešení problémů. Nabízím k tomu bezpečné a důvěrné zázemí, vnímavé naslouchání, empatii, vlídnost a respekt.

Kontakt:

Právní a sociální poradenství

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: