Působení na veřejnost a advokacie

Sdružení pro integraci a migraci se intenzivně věnuje práci s českou veřejností s hlavním cílem rozvíjet toleranci vůči cizincům a potírat existující xenofobii a rasismus. Pracovníci SIMI proto vystupují v médiích, účastní se diskusí, seminářů a konferencí zaměřených na danou problematiku a prezentují práci SIMI na různých festivalech a kulturních akcích. Přednášíme rovněž na základních, středních a vysokých školách po celé České republice. Snažíme se studentům přiblížit téma uprchlictví – kdo je uprchlík, co ho přimělo k odchodu z jeho domova, jaká je jeho situace po příchodu do naší země a jaké jsou problémy, se kterými se musí potýkat.

Na jednom z předních míst je prezentace tématu v médiích. V poslední době se nám podařilo navázat spolupráci se státními i komerčními mediálními subjekty. Pokud je nějaké téma související s uprchlíky (žadateli o mezinárodní ochranu) či cizinci v aktuálním zpravodajství, jsou odborníci z řad SIMI médii vyzváni, aby se k dané situaci vyjádřili. Součástí našich aktivit je také publikování různých odborných článků a publikací, které informují odbornou i laickou veřejnost o problematice migrace a cizinců u nás.

Oslovit co největší část sociálního spektra je velmi důležité, neboť naši klienti se ve svém každodenním životě potkávají s lidmi všech sociálních skupin, kteří jim činí život v naší zemi příjemným či méně příjemným. Je tedy nutné, aby se o osudech příchozích široká veřejnost dozvěděla co nejvíce a dokázala tak k nim snáze najít cestu a porozumět jejich osobním příběhům a problémům, které ve svém životě musí překonávat.

Legislativní činnost

Pokud by problematika konzultace přesahovala naše možnosti, můžeme klientům nabídnout zprostředkování kontaktu na odbornou psychologickou nebo psychiatrickou péči.Za dobu své existence si SIMI vybudovalo stabilní místo mezi organizacemi zabývajícími se cizineckou problematikou a patří mezi uznávané odborníky. Významnou část našich aktivit tvoří práce na koncepčních změnách a advokační činnost. Proto se zaměřujeme na monitoring postavení cizinců na našem území a na změnu nevyhovujících, restriktivních či diskriminačních předpisů, stejně tak jako na změnu přístupu odpovědných osob k této skupině obyvatelstva. Vypracováváme připomínky k novelám a legislativním záměrům dotýkající se života cizinců v ČR. Především se zaměřujeme na zákon o azylu a pobytu cizinců. Oslovujeme vybrané poslance a senátory a jako i další organizace lobujeme ve prospěch našich připomínek směrem ke zlepšení právního postavení současných i budoucích migrantů. Z takovýchto změn pak budou profitovat nejen samotní migranti, ale celá česká společnost.

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: