Řízení o udělení mezinárodní ochrany

Řízení o udělení mezinárodní ochrany začíná v okamžiku, kdy požádáte o mezinárodní ochranu, na policii nebo přímo úředníkům ministerstva vnitra. Poté s Vámi bude proveden pohovor, kterých může být i více. Během řízení je důležité, abyste věděli, že:

  • máte právo na tlumočníka z jazyka, ve kterém jste schopni se dorozumět
  • pokud máte dojem, že tlumočník nepřekládá správně, nebojte se to říci úředníkům ministerstva vnitra
  • pokud něčemu nerozumíte, nebojte se zeptat
  • nenechte se při pohovoru tlačit do nějakých prohlášení, která nejsou pravdivá nebo neodpovídají přesně Vaší situaci
  • nepodepisujte nic, čemu nerozumíte a co Vám nebylo řádně přeloženo

Během pohovorů je důležité, abyste pravdivě uváděli důvody, které Vás vedly k opuštění Vaší vlasti, a neuváděli falešná osobní data. Neuvádějte příběhy, které jste slyšeli od ostatních lidí, a které se nezakládají na Vašich osobních zkušenostech a nemají s Vašimi opravdovými důvody odchodu z vlasti žádnou souvislost. V případě, že u sebe máte jakékoliv dokumenty či jiné důkazy, které potvrzují Vámi uváděné informace, předložte je pracovníkům ministerstva. Pokud takovéto dokumenty nemáte, ale v blízké době je můžete získat, upozorněte na to pracovníky ministerstva. Celou dobu řízení máte možnost nahlížet do spisu, který vede ministerstvo, a tento spis doplňovat dalšími dokumenty potvrzujícími pravdivost Vašeho tvrzení. Informace, které uvedete ministerstvu vnitra, jakož i skutečnost, že jste v České republice žádali o udělení mezinárodní ochrany, se úřady ve Vašem státě od českých úřadů nedozví. Řízení u ministerstva vnitra před vydáním prvního rozhodnutí je nejdůležitější etapou v řízení o udělení mezinárodní ochrany. Proto je důležité, abyste byli pokud možno co nejaktivnější a dostavovali se na vyzvání ministerstva vnitra k pohovorům. Rovněž můžete například na internetu sledovat situaci ve Vaší zemi a v případě článku či jiné zprávy, která se týká Vašeho případu či důvodů, proč jste ze země odešli, můžete i takovéto dokumenty, které nemusí být přeloženy do českého jazyka, dokládat ministerstvu do spisu.

Právní základ mezinárodní ochrany tvoří Úmluva o právní postavení uprchlíků, zákon o azylu  a další.

Právo na právní pomoc

Právní zastoupení není v řízení před ministerstvem vnitra a krajským soudem povinné. V případě, že budete chtít být v řízení zastoupeni, můžete využít několika možností:

  1. Zastoupení právníkem neziskové organizace - SIMI. Tato pomoc je bezplatná a její rozsah záleží na možnostech a uvážení oslovené organizace.

  2. Můžete být zastoupeni advokátem, kterého si buď:

a) sami zaplatíte

b) požádáte soud o přidělení bezplatného právního zástupce z řad advokátů. Soud Vám v případě, že prokážete, že na zaplacení advokáta nemáte dostatek peněz, může přidělit bezplatného advokáta.

V této souvislosti Vás chceme upozornit, že velká část advokátů nemá zkušenosti s azylovým řízením a s cizineckou problematikou. Proto zvažte, budete-li si chtít najmout advokáta, kterému za služby budete platit. V případě zastoupení advokátem nebo jiným právníkem je nutná Vaše spolupráce s ním.

Během řízení můžete spisový materiál doplňovat dokumenty, které potvrzují Vámi uváděné informace. V řízení před soudem však tyto dokumenty musí být přeloženy do českého jazyka.

Během řízení před krajským soudem od soudu obdržíte výzvu, abyste se vyjádřili, zda se chcete zúčastnit soudního řízení. V případě, že na dopis neodpovíte, rozhodne soud bez veřejného jednání. Rozhodnutí soudu by nemělo být závislé na tom, zda se jednání zúčastníte nebo ne. K soudu je dobré jít především v případě, že:

  • máte advokáta;

  • v době, kdy Váš případ projednával soud, jste aktivně dodávali doplnění do spisu.

V řízení před Nejvyšším správním soudem je zastoupení advokátem ze zákona povinné. Nejvyšší správní soud nenařizuje ústní jednání a rozhoduje bez účasti účastníků. Advokáta si opět můžete:

a) sami zaplatit;

b) v případě, že na něj nemáte dostatek finančních prostředků, požádáte soud o přidělení bezplatného právního zástupce z řad advokátů. Soud Vám v případě, že prokážete, že na zaplacení advokáta nemáte dostatek peněz, přidělí bezplatného advokáta.

Azyl nebo doplňkovou ochranu Vám může udělit pouze ministerstvo vnitra, nikoliv tedy soudy. Ty mohou pouze rozhodnutí předchozí instance zrušit a věc jí vrátit k dalšímu řízení.

Veškeré důležité písemnosti (žaloba, kasační stížnost atd.) je nutno zasílat doporučeně, pokud je správnímu orgánu či soudu nedoručíte osobně. Pokud písemnost předáte osobně, nechte si na kopii vyznačit razítko s datem. V případě, že by se některá z písemností ztratila, je to důkaz, že jste ji skutečně zaslal/a či předal/a a v případě, že bylo nutné dodržet lhůtu,  že jste ji zaslal/a či předala/a ve lhůtě.
  • Informační letáky ke stažení

ČeskyEnglish, FrançaisPусскийEspañol

Řízení o udělení mezinárodní ochrany

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: