SIMI a migrantky na Kongresu žen

Letos poprvé se SIMI stalo partnerem Kongresu žen, akce pro širokou veřejnost, která prezentuje postavení žen v naší společnosti. Letos se kongres zaměří na veřejný prostor a SIMI zde představí situaci žen se zkušeností migrace hned v hlavní panelové diskusi „Bariéry, bezpečí, přístup“, v Živé knihovně a v samostatném workshopu „Migrantky mezi ženami“.

Kongres žen se koná

  • v sobotu 23. 9. 2017
  • Institut plánování a rozvoje Praha (Vyšehradská 2077/57, Praha 2) & benediktinský klášter v Emauzích (Vyšehradská 49/320, Praha)

Živá knihovna (Čas: 11.45—12.45 a 14.00—15.30, Emauzy Sál A)

Anotace: Zajímá vás, jak se ženám bez domova žije na ulici, s čím se na ulici setkávají Romky, jaké to je být stárnoucí ženou nebo matkou s kočárkem ve městě nebo jak se proměnila zkušenost muslimských žen v posledních letech a čeho se nově obávají? Přijďte na speed-dating a konfrontujte svoji zkušenost veřejného prostoru s tím, jak ho zažívají jiné ženy.

Díky SIMI zde můžete diskutovat se čtyřmi ženami z ruskojazyčných zemí.

Workshop „Migrantky mezi ženami“ (14:00 - 15:00, Emauzy Refektář)

Anotace: Některé od Češek na první pohled neodlišíme, jiné rozeznáme okamžitě. Jak moc jsou tyto ženy (ne)viditelné? Jak se ony samy cítí v českém veřejném prostoru, obklopené lidmi z hostitelské společnosti? Mají tyto interakce vliv na jejich život? Mohou se zde svobodně projevovat? Jsou okolím přijímány jako rovnocenné členky naší společnosti? Jak na jejich snahy o veřejné vystupování reaguje jejich nejbližší okolí?

Přijďte s námi diskutovat, sdílet vaše zkušenosti, vyjádřit váš názor či si jen vyslechnout příběhy žen se zkušeností migrace. Potkáte zde antropoložku Petru Ezzeddine z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Sagar Rakin z Afgánistánu, Ekaterinu Kokkalou a Anastasiu Yaninu z Ruské federace, Annu Darašenka z Běloruska a další.

Tisková zpráva ke Kongresu žen:

Třetí kongres žen se zaměří na veřejný prostor

V Praze se uskuteční již tuto sobotu 23. září 2017 třetí Kongres žen. Hlavním tématem letošního ročníku je veřejný prostor. Muži a ženy zakoušejí a užívají veřejný prostor často odlišným způsobem, mají různé potřeby a narážejí na odlišné bariéry. Rozdílné zkušenosti ve veřejném prostoru mají i různé skupiny žen. Program tak například představí, jak se žije ženám bez domova nebo jak se bránit nenávistným útokům na internetu. Letošní kongres se uskuteční v prostorách Institutu plánování a rozvoje a v přilehlém Emauzském klášteře. Letos poprvé bude možné sledovat akci na internetu.

Program se zaměří na každodenní zkušenosti žen a naznačí, jak vytvářet prostředí, kde se ženy budou pohybovat s pocitem bezpečí a bez významných omezení. A to nejen ve fyzickém prostoru, ale i v tom virtuálním – například v rámci hry Ochočte si technologie! „Lidé si mohou vyzkoušet role i různé kroky, které lze podniknout v případě nenávistných útoků na internetu. Například zjistí, kde najít právní pomoc, jak iniciovat solidární akce nebo mediální kampaň,“ říká Kateřina Fialová z organizace Association for Progressive Communications, která v roce 2006 iniciovala mezinárodní kampaň Take Back the Tech.

Živá knihovna účastnícím a účastníkům kongresu přiblíží, jak se žije ženám bez domova, s čím se setkávají romské ženy, s čím se při pohybu městem potýkají stárnoucí ženy a matky s kočárkem či čeho se obávají ženy muslimského vyznání. Živá knihovna nabídne možnost srovnat vlastní zkušenost s konkrétními příběhy a zážitky žen z různých koutů republiky, různého věku a různého společenského postavení.

Zájemci a zájemkyně se budou moci také zúčastnit workshopu, který se bude věnovat ženám migrantkám. V ČR žije kolem 200 000 žen, které pocházejí z jiných zemí, prostředí a kultur. Jak se ony samy cítí v českém veřejném prostoru? Mohou se tu svobodně projevovat? Jsou okolím přijímány jako rovnocenné členky naší společnosti?

„Již více než deset let sleduji situaci žen v nejrůznějších částech světa. Většinou v krizových regionech či válečných zónách. Potkala jsem neskutečně odvážné ženy, ženy, které se nebály vzít do ruky zbraň a jít bojovat. To ale nepovažuji za nejpodstatnější. Důležité – zejména v našem prostoru – je umět pozvednout hlas. Nebát se mluvit, nebát se říkat, co si myslíme. A také nebát se poukázat na to, v čem máme ještě rezervy,“ říká Lenka Klicperová, jedna z tváří letošního Kongresu žen a šéfredaktorka časopisu Lidé a Země a místopředsedkyně sdružení Femisphera.

Doposud se registrovalo přes 400 účastnic a účastníků ze 42 měst a obcí České republiky. V sobotu je čeká hlavní program v Centrum architektury a městského plánování (CAMP) pražského Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (Vyšehradská 2075, Praha 2) doplněný workshopy v přilehlých prostorách Emauzského kláštera (Vyšehradská 49, Praha 2).

Hlavní program Kongresu žen bude možné sledovat živě na webu kongreszen.cz.

Kapacita je letos omezená. A je nutná registrace na webu http://kongreszen.cz/registrace 2017.

Kongres žen je platforma, která sdružuje organizace, instituce a osobnosti z neziskového, veřejného i soukromého sektoru, jejímž cílem je podporovat diskuzi o aktuálních společenských tématech, které se týkají rovnosti žen a mužů. Kongres žen byl ustaven v roce 2013 a koná se každé dva roky. Dosud se věnoval tématům trh práce (2013) a média (2015). Kongres žen se koná ve spolupráci s více než desítkou neziskových organizací.

Aktivity SIMI na Kongresu žen jsou pořádýny z projektu „Migrant Women among Us“, realizovaného z podpory Joseph Rowntree Charitable Trust v rámci programu ENAR National Projects a z podpory Evropské Unie v rámci regrantovacího programu projektu LADDER sítě ALDA a dále z projektu „Migrantky mezi ženami 2017“, podpořeného z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR pro oblast rovnosti žen a mužů.

annex-9a-logo-ladder_1509720329.jpg

annex-9b-logo-alda_1509720329.png

annex-9c-logo-eu_1509720329.jpglogo-urad-vlady2_1479920210.jpg

Za názory a postoje prezentované na akcích SIMI v souvislosti s Kongresem žen odpovídá výlučně SIMI, přičemž tyto v žádném případě nevyjadřují postoje Evropské unie či sítě ALDA.