SIMI podpoří cizince k aktivnímu občanství v jejich lokalitách

Značná část migrantů žijících v České republice se pohybuje a realizuje pouze v prostředí své práce a v kruhu rodiny a blízkých přátel. Jejich život postrádá důležitou dimenzi aktivní účasti na sociálním, kulturním, ekonomickém a politickém dění. Někteří se ve veřejném prostoru obtížně orientují, nedokáží se v něm příhodně a sebevědomě projevit, jiní k tomu nejsou motivovaní nebo jim úplně chybí povědomí o principech fungování občanské společnosti. Právě to chce změnit nový projekt INTEGRO Sdružení pro integraci a migraci (SIMI). Plnohodnotná integrace cizinců totiž nekončí u dveří jejich domovů a pracovišť.

Ředitelka SIMI Magda Faltová upřesňuje: „Vnímáme potřebu a zájem cizinců lépe se orientovat ve svém bezprostředním okolí či dokonce moci ovlivňovat dění ve své lokalitě. Jejich povědomí o aktuálních možnostech je však mnohdy nedostatečné, stejně tak jako na druhé straně i pracovníkům městských úřadů zůstává řada aspektů života cizinců často skryta. Vhodné řešení vidíme v rozvoji konkrétních lokálních opatření, jejichž pomocí dojde k přizpůsobení integrační politiky místním podmínkám a k její realizaci v prostředí, v němž dochází k reálným interakcím mezi migranty a přijímající společností. Tedy právě tam, kde se také nejvýrazněji projevují dopady migrace.

Projekt Integration on the Ground – INTEGRO  zosobňuje nový náhled na problematiku integrace cizinců na lokální úrovni, kdy se SIMI spojilo ke spolupráci s partnerskými organizacemi ve Velké Británii (Northern Ireland Council for Ethnic Minority – NICEM), v Německu (Citizens for Europe - CFE), v Rakousku (Radio Afrika) a na Kypru (KISA – Action for Equality, Support, Antiracism). Mezinárodní spolupráce má pomoci usnadnit výměnu znalostí, informací a dobrých praxí při tvorbě pěti integračních projektů napříč Evropou. Při přípravě národních aktivit však budou projektoví partneři postupovat jednotným způsobem, přičemž se budou opírat také o metodiku Evropské sítě proti rasismu (ENAR) zvané „Working on integration at local level“.

K hledání efektivních a úspěšných cest, jak zvýšit účast migrantů na veřejném životě, SIMI přizve kromě partnerských organizací především samotné cizince a cizinky, ale také různé instituce přicházející do styku s cizinci na celostátní, regionální i lokální úrovni. „Stejně jako ve čtyřech partnerských zemích, i v Česku se tato neformální platforma různorodých aktérů sejde na dvou kulatých stolech, kde budeme otevřeně přemýšlet nad možnostmi aktivního zapojení cizinců do života a dění v místě jejich pobytu. Vedle toho budeme hledat a proškolovat cizince a cizinky, kteří mají zájem o práci interkulturních pracovníků nebo-li mediátorů. A to vše doplní informační kampaň pro cizince i širokou veřejnost, která pak poběží ve vybrané lokalitě,“ přibližuje plány SIMI Eva Čech Valentová, koordinátorka integračních aktivit v projektu. Výsledkem společné práce bude vytvoření a pilotní ozkoušení nové integrační aktivity na lokální úrovni, a to do poloviny roku 2015.

Všechny zájemce zveme ke spolupráci!

Kontaktní osoby:

Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, faltova@refug.cz

Eva Čech Valentová, Sdružení pro integraci a migraci, valentova@refug.cz

Projekt je financován z prostředků Evropské komise - Fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, Community Actions.

eu-vlajka_1392056727.jpg

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: