зориулсан мэдээлэл: COVID-19

COVID-19-ийн тухай мэдээлэл

Бусад бүх чиглэл, арга хэмжээний дэлгэрэнгүйг ЧУ-ын засгийн газрын www.vlada.cz. хуудсаас харна уу.

2019 оны хавраас авсан Мэдээллийг татаж авах

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: