зориулсан мэдээлэл: COVID-19

2020 оны 3-р сарын 12-ны өдөр 30 хонгийн онц байдал зарласанаар ЧУ дах өдөр тутмын амьдралын хүрээнд нилээд олон хязгаарлалт тулгарна тиймээс цаг үеийн мэдээлэлд анхааралтай хандах хэрэгтэй. Мэдээлэл ихэнхдээ зөвхөн чех хэл дээр гардаг учраас эргэлзэсэн мэдээллээ санаа зоволтгүйгээр манай байгууллага болон бусад байгууллагад хандаж асууж тодруулж болно. 3 сарын 26-ны (17:00) өдрөөр хүчинтэй байгаа мэдээллийн гадаад иргэдтэй холбоотой гаргаж арга хэмжээний товчлол багтсан болно. Энэ цаг үеийн шийдвэр бүх арга хэмжээг энд багтаагүй гэдгийг анхаарна уу.

Бусад бүх чиглэл, арга хэмжээний дэлгэрэнгүйг ЧУ-ын засгийн газрын www.vlada.cz. хуудсаас харна уу.

Мэдээллийг татаж авах

Цаг үеийн шинэчлэлтүүдийн талаарх мэдээллийг ОАМП-ын вэбсайтаас авна уу https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: