Interkulturní setkání - Veřejný prostor a MY

Zveme vás na interkulturním setkání, kde se budeme společně bavit o pohybu ve veřejném prostoru a působení v něm. Diskutovat budeme o tom, co pro nás veřejný prostor v Praze znamená, jak je vnímán očima každého z nás, a zároveň jak se v tomto prostoru cítíme.

  • Jsou Češi/cizinci navzájem sobě v Praze neviditelní?
  • Jak se cizinci cítí v českém veřejném prostoru, obklopeni lidmi z hostitelské společnosti?
  • Mají tyto interakce vliv na jejich život?
  • Mohou se zde svobodně projevovat?

V rámci setkání si také pohrajeme s tzv. Mapou bezpečí. Do běžné mapy Prahy zakreslíme naše příjemná místa, ale i místa strachu či porovnáme naše trasy běžného dne.

Na všechny se těšíme

  • 18. října od 19h
  • v Café Therapy, Školská 30, Praha 1

Využijme příležitosti sdílet zkušenosti a možnost obohatit se o názor druhých.

www.interkulturnisetkani.cz

z-3_1507738120.jpg