Prohlášení k Mezinárodnímu dnu domácích pracovníků

16. červen je #DenDomácíchPracovníků.

K tomuto dni jsme spolu s 15 dalšími organizacemi a odbory napříč Evropou zveřejnili společné prohlášení k tomu, že nastal čas zajistit práva pracovnicím a pracovníkům v domácnostech a v oblasti péče, včetně těch z řad migrantek a migrantů.

Prohlášení zdůrazňuje, že Globální kompakt o migraci je klíčovou příležitostí k zajištění práv domácích a pečujících pracovnic a pracovníků.

------

TEXT PROHLÁŠENÍ

Globální pakt o migraci, který připravuje OSN, nabízí jedinečnou příležitost k uznání práv migrantek a migrantů pracujících v domácnosti a v oblasti péče o jiné osoby

BRUSEL, 16. června 2018

Mnoho jednotlivců i rodin v Evropě je odkázáno na podporu v podobě vykonávání základní domácí a pečovatelské práce, péče o děti či starší příbuzné.

Bez regulace a investic do této oblasti jsou pracovnice a pracovníci v domácnosti a pečovatelky či pečovatelé často nuceni vykonávat tyto zásadní práce bez odpovídající mzdy, dovolené nebo ochrany. Navíc, čím dál větší počet těchto pracovnic (většinou se jedná o ženy) jsou migrantky bez dokladů. Díky tomuto postavení ovšem nemají stejná práva jako ostatní pracovníci, jsou tak vystaveny většímu riziku vykořisťování, násilí a zneužívání. Klíčovou roli mají také neformální pečující*, kteří tuto péči poskytují mimo profesionální nebo formální pracovní rámec.

Žena z Filipín pracující v domácnosti jako migrantka bez oprávnění k pobytu řekla: "Své děti jsem nechala s matkou na Filipínách, abych mohla pracovat v Belgii jako pracovnice v domácnosti. Starám se tu o děti svých zaměstnavatelů, zatímco mé vlastní děti musím vychovávat přes Skype. Je to velmi těžké, zejména ve chvílích, kdy je na mě šéfová hrubá a naštvaná kvůli maličkostem. Někdy mi odmítne zaplatit, protože jsem prý neodvedla dobrou práci. Už tohle nechci. Pracuji a měla bych za svou práci dostat zaplaceno."

U příležitosti Mezinárodního dne domácích pracovníků (16. června) vyzýváme Evropskou unii a její členské státy, aby využily Globálního paktu OSN o migraci** k uznání pracovních práv migrantek a migrantů pracujících v domácnosti a pečujících o jiné osoby.

V současné době projednávají Globální pakt o migraci členské státy OSN v New Yorku. EU a její členské státy by měly využít této příležitosti a zavázat se k reformám a strategiím, které zajistí sociální ochranu a udržitelné a kvalitní domácí a pečovatelské služby těm, kteří péči potřebují, a důstojnou práci těm, kteří v této oblasti pracují.

V této souvislosti jsou zapotřebí dvě klíčové reformy:

1.  Zlepšení pracovních podmínek migrantek a migrantů pracujících v této oblasti, což zahrnuje mimo jiné i možnosti změnit zaměstnavatele.

2.  Aplikování obvyklých pracovních norem na pracovnice a pracovníky v domácnosti i pečovatelky a pečovatele, a to na všechny pracující v této oblasti, bez ohledu na jejich pobytový status. To znamená přiznat právo migrujících pracovníků podat stížnost na zaměstnavatele, v případě, že tyto normy nedodržuje. Dále přiznat právo obrátit se na soud v případech nezaplacení mzdy či jiných porušení, a to bez rizika zajištění nebo deportace.

Vlády by měly své prostředky rozdělovat na domácí zdravotní a pečovatelské sociální služby. K zajištění finanční dostupnosti, přístupnosti a kvality, by tyto služby měly být poskytovány prostřednictvím veřejných služeb, v případě potřeby i prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru, které dotují a řádně regulují poskytování soukromých služeb.

Udržitelný model domácí péče v Evropě je nedílnou součástí společnosti jako celku, je nezbytný k udržení systémů sociální ochrany a usnadňuje rovnou účast na trhu práce a rovnováhu pracovního a rodinného života.

Poznámky pro editory:

* Neformální pečující jsou lidé všech věkových kategorií, kteří poskytují (obvykle neplacenou) péči mimo rámec profesionálního nebo formálního zaměstnání lidem trpícím chronickým onemocněním, zdravotním postižením nebo mají jiné dlouhodobé zdravotní či pečovatelské potřeby. Podle nedávného výzkumu se o přibližně 80 % lidí, kteří vyžadují dlouhodobou péči, starají manželky/manželé, příbuzní a přátelé.

** Globální pakt o migraci je první mezivládní dohodou, uzavřenou pod záštitou Organizace spojených národů, která má pokrýt všechny dimenze mezinárodní migrace holistickým a komplexním způsobem. Poslední kolo mezivládních jednání se koná 9. - 13. července 2018.

Viz též:

Prohlášení je také k dispozici na stránkách evropské sítě PICUM, která nás k akci přizvala: goo.gl/FqSzwD.

Video o právech migrantek pracujících v domácnostech

Mezinárodní den domácích pracovníků