Metodika multikulturní výchovy

V rámci projektu Crossing borders jsme ve spolupráci s pedagogy pražských škol připravili metodiku vhodnou pro výuku tématu migrace. Publikace obsahuje různé metody výuky tématu migrace, včetně informační základny, praktických ukázek aktivit, slovníček pojmů či rozcestník dalších metodik. Metodika slouží pedagogům pro samostatné vedení hodiny k tématu migrace.

Publikace je k dostání také v tištěné podobě v kanceláři SIMI.

Další vhodné materiály do výuky k tématu migrace: