ISTANBULSKÁ ÚMLUVA: Petice za ratifikaci / Mýty a fakta

Každá 3. žena za svůj život zažije násilí, mezi zranitelné oběti násilí patří i ženy se zkušeností migrace. Pomozte nám to změnit. Podepište petici za ratifikaci Istanbulské úmluvy!

Ratifikaci může podpořit i Vaše organizace, když se připojíte k otevřenému dopisu, který Česká ženská lobby spolu s peticí předloží dne 21.11.2018 v Poslanecké sněmovně. Kontaktujte členku výboru ČŽL a koordinátorku v SIMI Evu Valentovou na valentova@migrace.com.

Násilí na ženách, sexuální obtěžování nebo nebezpečné pronásledování jsou porušení základních lidských práv. Přesto k němu v České republice dochází v obrovské míře.

  • Fyzické a nebo sexuální násilí zažilo 32 % Češek.
  • Nebezpečné pronásledování během svého života zažilo v ČR 9 % žen.
  • Sexuální obtěžování zažilo 51 % českých žen starších patnácti let (Agentura FRA, 2012).
  • Počet obětí násilí mezi ženami v migraci není znám, nicméně jsou častými klientkami nevládních organizací pracujících s migranty.

Jen mizivé procento násilných činů, k nimž dojde, skončí potrestáním pachatele. Existuje přitom mnoho opatření, která může stát přijmout, aby oběti více ochránil. Nová „Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“ nyní členské státy EU k přijetí takových opatření vyzývá. Česká republika je však mezi posledními státy, které zatím odmítají úmluvu schválit.

ZAJISTĚME ŽENÁM A DÍVKÁM BEZPEČÍ. PODPOŘME ÚMLUVU PROTI NÁSILÍ, TZV. ISTANBULSKOU ÚMLUVU

ANO, PODEPÍŠU PETICI


CO JE ISTANBULASKÁ ÚMLUVA?

Dokument, který komplexně řeší násilí na ženách. Klade důraz na prevenci i dostupnou pomoc obětem. Státy zavazuje k tomu, aby boj proti násilí na ženách braly vážně a poskytovaly dostupnou pomoc. Zároveň je zavazuje k podpoře organizací, které se takové pomoci dlouhodobě věnují. Zahrnuje boj proti všem druhům násilí včetně sexuálního obtěžování, nuceným sterilizacím či potratům, mrzačení ženských pohlavních orgánů i vynuceným sňatkům.

Úmluvu do nynějška ratifikovalo 33 států Rady Evropy. Česká republika mezi ně stále nepatří. Přesvědčme naše politiky, aby na podzim hlasovali pro schválení úmluvy! Více.

Kampaň pořádají Amnesty International ČR a Česká ženská lobby. SIMI tímto vyjadřuje podporu kampani jakožto partner, resp. člen pořadateských organizací.

MÝTY A FAKTA O ÚMLUVĚ

V poslední době se kolem Istanbulské úmluvy šíří po internetu vlny falešných zpráv, polopravd a mýtů. Některé působí bizarně a neuvěřitelně, i přesto odpůrci její ratifikace jimi zahlcují emailové schránky poslanců, a co hůř, některé církevní instituce je rozdávají věřícím na letácích po kostelech a ve svých kázáních dokonce šíří poplašné zprávy. Česká ženská lobby na to dokonce zareagovala trestním oznámením.

myty-a-fakta-o-stanbulske-umluve_1539779255.jpg

Pravý smysl úmluvy, která především nabízí celoevropskou spolupráci, solidaritu a kroky vedoucí k odstranění násilí ve společnosti, se snaží osvětlit i Úřad vlády ČR v brožuře MÝTY A FAKTA O INSTANBULSKÉ ÚMLUVĚ.

Brožura vznikla ve spolupráci s Výborem pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, který sdružuje experty a expertky v této oblasti. Přečíst a stáhnout si ji můžete na webu Odboru rovnosti žen a mužů: www.tojerovnost.cz.

myty-a-fakta-o-iu_1539779254.png