Domácí násilí za COVIDU -19

Naše partnerská organizace Česká ženská lobby (ČŽL) vydala tiskovou zprávu (TZ) zaměřující se na domácí násilí za Covidu-19. TZ byla vydána na základě kvalitativního výzkumu, jehož první fáze sběru dat probíhala od 18. 4. 2020 do 5. 6. 2020 a to formou rozhovorů s oběťmi násilí a sledování vývoje konkrétních anonymizovaných případů. Z výzkumu vyplynulo, že v důsledku nouzového stavu a souvisejících preventivních opatření vzrostl počet incidentů domácího násilí.

Celá TZ dostupná zde.

Oběti domácího násilí karanténa izoluje. Pokud je v takové situaci někdo z našich blízkých, je pro nás ještě obtížnější mu pomoci. Domácí násilí je hlavně o moci a kontrole. V době koronaviru dostávají pachatelé násilí do rukou nové nástroje k ovládání svých partnerů.

Více informací k  problematice najdete i v článcích na našem blogu BEZ VRÁSEK:

Tématu se věnuje také pořad Prolomit vlny na Českém rohlase Plus zde, který připravila Johanna Nejedlová.

Pracujete s klienty, kterých se domácího násilí týká?

SIMI vydalo manuál pro pracovníky pomáhajících profesí NEBUDU OBĚTÍ.

Stali jste se obětí domácího násilí?

SIMI poskytuje bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství v češtině, ruštině a angličtině. Pro další jazyky lze domluvit tlumočení s interkulturním pracovníkem.

Kde dál hledat pomoc?

Článek vznikl v rámci projektu „Migrantky mezi ženami 2020“ v realizaci Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s., podpořeného z prostředků státního rozpočtu ČR, a to v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: