Důležité informace z MV ČR

POZOR!!

Pobytová agenda: Od 17. 7. 2020 končí přechodné období, které bylo v souvislosti s COVID 19.

Od 17. 7. 2020 se bude při řešení pobytových záležitostí postupovat dle zákona o pobytu cizinců, především již nebude možné žádosti o pobyt, u kterých je vyžadována osobní účast, zasílat poštou.

Přečtěte si také podmínky návštěvy pobytových pracovišť Ministerstva vnitra po 1. červenci 2020. Více informací zde: https://1url.cz/2zsBC

ATTENTION!

Important notice concerning residence: The transition period after the COVID-19 measures terminates on July 17, 2020. After that date, all residence procedures will be dealt with according to the Act on Residence of Foreign Nationals. Most importantly, it will no longer be possible to submit your residence application via post, if your presence in person is required.

Also pay attention to the up-to-date instructions for visiting the Ministry of the Interior offices after July 1, 2020. For more information refer to:https://1url.cz/XzsBU.

ВНИМАНИЕ!!

Повестка дня свазанная с проживанием: с 17 июля 2020 года заканчивается так называемый переходный период, который был связан с COVID 19.

С 17 июля 2020 года вопросы свазанные с проживанием будут решаться в соответствии с Законом о проживании иностранцев. В частности, отправление заявок свазанных с проживанием, для которых требуется личное присутствие, больше не будет возможно по почте.

Ознакомьтесь также с условиями посещения рабочих мест Министерства внутренних дел по вопросам проживания с 1 июля 2020 года. Более подробную информацию найдете здесь: https://1url.cz/XzsBU

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: