Domácí pracovníci v době COVID-19

Dnes je Mezinárodní den domácích pracovnic a pracovníků (16.6.) a i z toho důvodu vnímáme jako důležité upozornit na to, že pandemie COVID-19 tvrdě zasáhla domácí pracovníky na celém světě, a to hned z několika důvodů:

  • Poněvadž pracují v soukromých domácnostech, obzvlášť citelně na ně dopadají vládní restrikce vydané v reakci na pandemii, zejména pravidla sociálního distancování a karanténa.
  • Poněvadž práce v domácnosti často probíhá v šedé zóně, na mnohé pracovnice/-íky se nevztahují ochranná opatření k udržení si zaměstnání, jako jsou krátkodobá práce, kompenzace dočasné nezaměstnanosti nebo sociální dávky.
  • Pro migrantky je situace ještě složitější, protože jejich povolení k pobytu často se odvijí od zaměstnání.
  • Řada domácích pracovnic/-íků postrádá potřebné ochranné pomůcky proti nákaze nemocí Covid-19.

CO DĚLAJÍ mezinárodní asociace:

figtingcovid2_1594372577.jpg

figtingcovid3_1594372577.jpg