Učíme se spolu - doučování online s dobrovolníky

Žákům-migrantům, kteří navštěvují základní školu a potýkají se s problémy ve výuce kvůli nedostatečné znalosti češtiny, nabízí organizace SIMI bezplatné online doučování s dobrovolníky. Doučování jsme začali realizovat během nouzového stavu na jaře 2020 a zaznamenali jsme na něj velice pozitivní ohlasy ze strany rodičů, dětí i učitelů. Jak žákům, rodičům i pedagogům doučování pomohlo?

Situace těchto žáků byla na začátku uzavření škol dosti nelehká. Mnozí z nich byli ve škole i jen půl roku a ještě neměli čas si vybudovat síť kamarádů. Ačkoli školy přecházely do online výuky, většinou o ní informovaly v češtině a přes emailovou komunikaci. U většiny žáků, které jsme doučovali, jejich rodiče rozuměli česky velmi málo. Pro žáky a jejich rodiče bylo tudíž velice složité se nejenom vyznat v učivu, které měli žáci ze školy zadané, ale obecně v celé organizaci distanční výuky. Kvůli nedostatečné znalosti českého jazyka navíc rodiče nemohli svým dětem pomoci při vypracování úkolů a cvičení. A přístup škol k této problematice byl různorodý. Někteří učitelé pro žáky-migranty vypracovávali speciální pracovní listy, jiní nikoli. Výsledkem však bylo, že jsme se setkávali se zoufalými rodiči, kteří si s domácí výukou nevěděli rady.

„Vzhledem k tomu, že čeština není mateřským jazykem žáků (a ani jejich rodiče jí dostatečně nevládnou) často se dělo, že měli problém už s pouhým porozuměním zadání úkolů. Dobrovolníci s dětmi úkoly prošli, pomohli jim zorientovat se v metajazyce a lépe látku uchopit. Tato individuální péče byla klíčová - dítě by ji potřebovalo i v normální výuce. V rámci distanční výuky bylo pro mnoho učitelů poskytnutí této podpory velmi náročné a dobrovolníci zde zastupovali roli, kterou bohužel jinak musel plnit rodič,“ vypověděl pedagog, který ve své třídě měl žáky, kteří byli doučováni dobrovolníky SIMI.

Naším prvním krokem tak bylo zjistit, s čím daný žák potřebuje pomoc, jaké předměty mu dělají problém, případně čemu v daných předmětech nerozumí. Doučovali jsme především češtinu, ale také matematiku, angličtinu či vlastivědu a přírodopis. Výsledky zlepšení byly znát už po pár týdnech. Všímali si toho nejenom dobrovolníci, ale i rodiče a učitelé doučovaných žáků. Pro žáky s OMJ nicméně bylo asi nejdůležitější, že neztratili úplný kontakt s češtinou, protože mnoho z nich se jinak pohybuje zcela v cizojazyčném prostředí.

„Žák X je chlapec velmi inteligentní a schopný. Snadno a ochotně se učí, dělá viditelné pokroky a má z nich radost. Zároveň ale snadno zapomíná. Proto je pro něj velká pomoc, pokud s ním Vaše kolegyně pracuje, byť by to bylo jen 2x týdně. Musí se tak v myšlenkách vrátit k češtině, nemůže ji zcela vypustit, i když žije v cizojazyčném prostředí (…) Díky Vaší pomoci v září nastoupí ‘do vlaku‘ bez problémů,“ píše další zástupkyně z řad pedagogů.

Doučování tak pro mnoho pedagogů znamenalo alespoň částečné odlehčení v náročném období distanční výuky. Děkovné ohlasy se objevovaly ze všech škol, se kterými SIMI během distanční výuky spolupracovalo. „Moc děkuju za všechny naše děti, které se účastnily doučování online, za učitele, kterým to usnadnilo práci. Myslím, že to všem moc pomohlo,“ napsala nám jedna učitelka a další učitel ze druhé školy dodává: „Doučování pomohlo dětem, které byly v rámci distanční výuky ve velmi náročné situaci. Organizace SIMI řešila základní krizový bod, což bylo navázání a UDRŽENÍ kontaktu s rodiči a následně se žáky – toto samotné bylo velmi důležité.“

Cílem naší organizace je i v nadcházejícím období propojit více rodiny cizinců a školy. Společnou spoluprací může vzniknout velmi prospěšná podpora těchto žáků. Do budoucna nám jde o systematickou podporu tímto způsobem. V tomto nám pomáhají pak naše interkulturní pracovnice, které umožňují překonávat jazykové a kulturní bariéry, stojící mezi školou a rodinami. „Jedná se o drobná nedorozumění, jako například že rodiče si mysleli, že není potřeba odevzdávat učitelům úkoly každý týden nebo se přihlásit do Google Classroom. Zkrátka se stávalo, že některé informace, především z důvodu jazykové bariéry, byly interpretovány rodiči chybně. Interkulturní pracovnice pak tyto nedorozumění řešily s rodiči i s pedagogy tak, aby došlo ke vzájemnému pochopení se navzájem.“

Dalším důležitým bodem v doučování je, aby učitelé byli propojeni s dobrovolníky, kteří doučují jejich žáky, jak nám ve zpětné vazbě poslala i jedna učitelka ze zapojené školy: „V době distanční výuky jsem měla možnost spolupracovat se slečnou, která jednoho cizojazyčného žáka online doučovala matematiku. Procvičovala s ním vše, co bylo potřeba, vysvětlovala novou látku, dokonce spolu online zvládali i rýsování. Slečně jsem dala přístupy do virtuální třídy na Google Classroom, aby měla veškeré potřebné materiály k dispozici a měla jsem velkou radost, když tento žák začal včas vypracované úkoly odevzdávat. Se slečnou na doučování jsem byla v kontaktu na chatu. Dokonce jsme si i dvakrát volaly. Byla velmi příjemná, zodpovědná a s velkým nadšením a chutí pomoci se věnovala tomuto, i jiným žákům s OMJ.“

Z naší zkušenosti se tak ukázalo, že doučování pedagogům i těmto žákům doopravdy pomáhá a v mnoha případech se doučování odrazilo i na výsledcích žáků. Klíčovými jsou v projektu naši dobrovolníci, kteří doučování berou opravdu velmi zodpovědně a žákům s OMJ věnují svůj volný čas, aby jim pomohli zvládnout učivo ve škole.

Mnoho učitelů se také shodlo v tom, že doučování je vhodné využívat i v provozu běžného školního roku. „Žáci-cizinci potřebují individuální přístup a tato cesta doučování mi přijde velmi zajímavá, časově nejméně náročná a hlavně u těchto žáků přínosná.“ V doučování tak plánujeme nadále pokračovat v právě začínajícím školním roce 2020/2021. Doufáme, že náš projekt bude i dál pomáhat žákům-migrantům se prosadit v systému českého školství.

Máte zájem pomáhat s námi? Hledáme dobrovolníky, kteří by se zapojili do našeho programu online doučování. V případě zájmu se ozvěte na emailovou adresu: zemanek@migrace.com

logo-varietas_1549467451.jpg

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: