Výměna zkušeností mezi SIMI a organizací Xenia z VB

Za zábavnou a efektivní výuku angličtiny pro migrantky byla několikrát oceněna organizace „Xenia“. Ta pravidelně pořádá bezplatné sobotní workshopy pro migrantky a azylantky, které těmto ženám poskytují bezpečné prostředí, umožňují jim zábavnou formou rozvíjet anglický jazyk a zároveň dávají prostor vzájemné, obousměrné sociální interakci. Základní myšlenkou je propojení, sdílení a společné učení se. Cílem je zvýšení sebevědomí migrantek v angličtině, navázání nových přátelství a vytvoření komunity.

Místem konání těchto setkání je londýnské muzeum Hackney, jehož prostory byly záměrně vybrány díky jejich přístupnosti, jelikož nabízí vhodný prostor pro sdílení příběhů ze života těchto žen, které se mohou účastnit i se svými malými dětmi. Skupinu lektorek tvoří směsice zkušených učitelek a dobrovolnic, které se starají o to, aby integrace probíhala obousměrně.

Organizaci založila Theodora Cadburyová, mladá Britka, která si v rámci práce v neziskovém sektoru uvědomila nedostatek prostředků pro naučení se angličtiny, s kterým se potýkaly londýnské migrantky, kde tyto ženy často žily v jednojazyčných komunitách.

První setkání organizace Xenia proběhlo v roce 2016 a od té doby se organizátorky, mezi něž patří i ty bez předchozích zkušeností s výukou angličtiny, věnují vývoji a zlepšování vysoce efektivní metody na podporu studia anglického jazyka a vytváření spojení mezi ženami z různých prostředí.

Setkání jsou zcela nezávazná a je jen na ženách, zda budou chodit pravidelně, nebo ne. Neočekává se od nich, že se dostaví na každý workshop. Organizace Xenia jim poskytuje prostředí bez odsuzování, což je velmi důležité, a dobrovolnice pomáhající s třídami jsou také všechny ženy. Skupinu tvoří jak ženy, které se anglicky teprve učí, tak ženy, které hovoří plynule. Platí zde princip, že všechny účastnice jsou si navzájem rovny, takže role „učitelka“ či „studentka“ neexistují a konverzační témata jsou navržena tak, aby jim rozuměla každá účastnice, bez ohledu na úroveň angličtiny. Každý workshop má své vlastní téma (např. Londýn nebo mapy), které se většinou diskutuje v menších skupinkách.

Součástí každého workshopu je také facilitátorka, která skupinu provádí různými aktivitami, takže účastnice si před lekcí nemusejí nic připravit ani nastudovat. Vzhledem k omezením kvůli pandemii Covid-19 se setkání v dnešní době konají online přes platformu ZOOM. Skupina se obvykle skládá z přibližně 15 až 30 účastnic, které facilitátorka rozdělí do skupinek po 2 až 4 lidech, přičemž do každé zařadí jak plynně mluvící, tak studentky. Na začátku facilitátorka vysvětlí, jak bude schůzka probíhat a jaké jsou hlavní hodnoty organizace Xenia – každý má něco, co může naučit ostatní, a naopak každý se má co naučit od druhých.

Hlavním dopadem organizace Xenia je snížení izolace mezi migrantkami a zvýšení jejich nezávislosti. Migrantky, které se aktivit organizace účastní, říkají, že tyto workshopy pro ně znamenají příležitost se socializovat, poznat nové lidi a najít nové přátele. Fakt, že organizace sestává výhradně z žen, je podle nich klíčový. Přesně to pociťuje Aysha (23), když popisuje, co pro ni organizace Xenia znamená:

„Xenia mi s angličtinou velmi pomohla, a to jak s mluvením, tak s poslechem. Máme čas na skutečné rozhovory. Jsem zvyklá, že se mi lidé smějí, když udělám chybu, ale ženy v Xenii jsou moc laskavé a ochotné, opravují mě a cítím se díky nim sebejistěji. Od žen z Xenie se učím, jak mluvit s ostatními lidmi a jak jim pomáhat. Učím se od nich o ‚kultuře sdílení‘. Vyprávím o této kultuře přátelům z mé rodné země a cítím se díky ní v Londýně vítaná. Je skvělé moci si poslechnout příběhy jiných žen. Někteří lidé v Londýně se bojí mého způsobu oblékání. To mě mrzí a občas mám strach vyjít ven, protože když mě vidí se závojem, který zakrývá celý můj obličej, dívají se na mě jako na někoho, kdo mezi ně nepatří. Ženy z Xenie ve mě takový pocit nevyvolávají, naopak se díky nim cítím vítaná. Vždy respektují mé hranice a jednají jen s mým svolením. Xenia mě také seznámila s kurzem pro nezaměstnané ženy, kde mě přivedli na nápad začít podnikat. Xenia mi přináší i jiné druhy příležitostí, nejen ty jazykové. Teď když se hlásím na volná pracovní místa, uvádím dvě ženy z Xenie jako reference. Než jsem se s Xenií seznámila, tak jsem nikam nechodila sama, ale díky ženám z Xenie se cítím bezpečněji. Jsem teď šťastná, že žiji v Londýně.“

Za svůj růst vděčí organizace Xenia odhodlanému úsilí skupiny mladých žen, které toužily po tom osobně se spojit s londýnskými migrantkami, sdílet příběhy a zároveň být součástí skutečné výměny jazyka a mezikulturního učení.

V době pandemie Covid-19 Xenia bohužel ztratila osobní kontakt nejen s ženami, ale i s místem, kde se scházely – muzeem Hackney. Aby tyto vazby alespoň čas od času oživily, přišly ženy z Xenie s nápadem zorganizovat ve spolupráci s muzeem tzv. Social Media Takeover (převzetí sociálních médií). V rámci této akce jsou účastnice požádány, aby vyfotografovaly předměty, na které mají speciální vzpomínky nebo se kterými mají citové pouto, a následně mají svůj vztah k těmto předmětům popsat. Všechny tyto srdcové předměty budou prezentovány při online „výstavě“ konané 10. dubna, kterou Xenia pořádá společně se zaměstnanci muzea Hackney a k jejíž účasti bude přizváno širší publikum.

Článek vznikl v rámci projektu "Neviditelná síla povstává", která realizuje koalice Sdruženi pro integraci a migraci, o.p.s. (SIMI), Česká ženská lobby (ČŽL), a Ženská romská skupina Manushe pod Slovem 21, za finanční podpory Britského velvyslanectví v Praze.

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: