Panelová diskuse SIMI na mezinárodním sympoziu - Dopady pandemie na migrantky

SIMI vás srdečně zve na panelovou diskusi s nevládními organizacemi k tématu Dopady pandemie Covid-19 na ženy migrantky.

  • Kdy: Ve čtvrtek 2. prosince 2021 od 14:30 hod
  • Kde: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1
  • Hostující organizace: Matertera, Česká ženská Lobby, Anonymní migranti, Dr. Čechov

Akce proběhne v angličtině.

Pozvánka ke stažení nebo na Facebooku

Akce se bude konat v hybridním formátu, který umožní také účast online.

Registrace

Diskuse proběhne v odpolední části mezinárodního sympozia „Borders, Mobility of Care and Translocal Social Reproduction“, pořádaného Sociologickým ústavem Akademie věd ČR a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

  • Sympozium se zaměří na regionální perspektivu střední Evropy a bude tematizovat spojení přeshraničního trhu péče s využíváním levné práce a zneužívání mobility pečovatelek. Současný vývoj událostí v reakci na pandemii COVID-19 nadto zviditelnil deficit péče a sociální nerovnosti uvnitř EU, které jsou provázány s poskytováním péče. Zavírání hranic na začátku pandemie vyneslo na světlo skutečnost, že systém zajištění péče v řadě evropských zemí stojí.

Program a abstrakty

  • Panelová diskuse naváže představením nevládních organizací, které během pandemie Covid poskytovaly podporu migrantkám žijícím v ČR a současně aktivizovaly migrantské diaspory k řešení pandemické krize. Rozsah jejich aktivit je opravdu pestrý.

V diskusi vystoupí:

  • Anastasia Yanina, Matertera
  • Hana Stelzerová, Česká ženská lobby
  • Stanislav Khotckii, Anonymní migranti
  • Alena Priščepenko, Dr. Čechov

Moderuje: Eva Valentová, Sdružení pro integraci a migraci

Ochranná opatření: Účastníci musejí prokázat svou bezinfekčnost úplnou vakcinací nebo lékařským osvědčením o prodělané nemoci Covid-19.

----

Akce je realizována v rámci projektu „Migrantky mezi ženami 2021“ v realizaci Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s., podpořeného z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.