Vyšla metodika terénní sociální práce s migranty

PhDr. Marie Jelínková, Ph.D ve spolupráci se Sdružením pro integraci a migraci vydala odbornou metodiku terénní sociální práce s migranty.

Návodná odborná publikace přibližuje specifika terénní sociální práce s migranty v českém kontextu. Zabývá se jak nároky kladenými na osobu terénního (sociálního) pracovníka, tak představením osvědčených postupů v terénní práci. Podrobně představuje důležitá témata typu zásady bezpečnosti, výběr terénu, práce s tlumočníkem a mnohá další. V závěrečné části se publikace zabývá specifickými oblastmi terénní práce s migranty, například prací s lidmi bez domova, s lidmi bez oprávnění k pobytu či dětmi a mladistvými.

Publikace je dostupná ke stažení. Tištěná verze je dostupná na vyžádání na adrese poradna@migrace.com.

Publikace vznikla z finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy v rámci dotačního programu pro oblast integrace cizinců, oblast publikační činnost.